KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závazný metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků

07/09/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

1.9.2016 – Metodické pokyny upravují základní postupy aktualizace evidence půdy v návaznosti na § 3a a následující zákona o zemědělství. Současně obsahuje i formuláře určené pro ohlášení jednotlivých druhů změn v evidenci. Novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství účinná od 1.1.2015 přinesla velké množství zásadních změn souvisejících s aktualizací evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Z tohoto důvodu původní Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (závazné nebo doporučené postupy pro pracovníky provádějící aktualizaci evidence půdy (LPIS)), a Metodika pro evidenci krajinných prvků pro pracovníky agentur pro zemědělství a venkov byly nahrazeny novým metodickým dokumentem.

Jednou ze zásadních změn je i převod výkonu aktualizace evidence půdy a s tím souvisejících činností z MZe na SZIF. Z tohoto důvodu je tento dokument považován za „vrcholovou“ metodiku – výklad zákona o zemědělství a souvisejících ustanovení z jiných právních předpisů, které se týkají evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků. Tento dokument nemá za cíl úplně a podrobně popsat postup evidence půdy a EVP, ale být základem pro podrobné metodické postupy zpracované Státním zemědělským intervenčním fondem – odborem LPIS a externích registrů IACS pro pracovníky provádějící aktualizaci evidence půdy a EVP (LPIS) v rámci SZIF – OPŽL.

Změny vyplývající z nové společné zemědělské politiky se projevily jak v novele zákona o zemědělství, tak i v nutnosti vytvořit nový metodický postup. Nově jsou tedy metodické pokyny k aktualizaci evidence půdy i evidence ekologicky významných prvků začleněny v jednom dokumentu z důvodu jejich větší vzájemné provázanosti.

Aktuální schválená verze tohoto dokumentu je veřejně dostupná na webových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Portál farmáře.

Související odkazy

naleznete ZDE