KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový včelařský program startuje

21/09/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

Autor: Zuzana Fialová

Včelařství má v České republice hlubokou tradici. Český včelařský program ji dál rozvíjí díky dotacím z Evropské unie i České republiky, které administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Pro nadcházející tříleté období je včelařům v ČR určena částka 3 751 530 eur ze strany Evropské unie, stejná částka může být chovatelům včel poskytnuta z rozpočtu ČR. Uvedl to Michal Barbuš, vedoucí oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace s tím, že český včelařský program na období 2017 až 2019 schválila Evropská komise.

Také pro nové tříleté období platí, že chovatelé včel budou žádat o dotace prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s. (ČSV), a to na pět opatření jako doposud, tedy technickou pomoc, boj proti varroáze, racionalizaci kočování včelstev, úhradu nákladů na rozbory medu a obnovu včelstev. V souvislosti se schváleným programem bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 237/2016 Sb., kterým se mění dosavadní nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Včelařský program 2017-2019 zároveň přinese některé změny. Pro nadcházející tři roky budou platit jiné termíny, například včelařský rok bude nově vymezen obdobím od 1. srpna do 31. července, pouze v prvním roce nového programu je tato perioda od 1. září do 31. července. Změny termínů se týkají také doručení dokladů potřebných pro poskytnutí dotace a zároveň i doručení žádosti ČSV za všechny chovatele včel na SZIF. Ohledně samotných opatření, na která lze žádat dotace, i zde dochází k úpravám. Rozšířen je seznam opatření, u kterých nebude uplatněno krácení dotace v případě převisu finančních požadavků.*