KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 1.8.2016

04/08/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

2.8.2016

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu k 1. 8. 2016 sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu nezaznamenala žádný výrazný postup. Každodenní dešťové přeháňky a bouřky na celém území ČR výrazně zpomalily průběh žňových prací, a žně mají výrazné zpoždění. Oproti minulému roku ve čtvrtém sklizňovém týdnu zaostávají v postupu sklizňových prací jak u základních obilovin, ale i ve sklizni řepky (tj. k 1. 8. 2016 je sklizeno 26,8 % ploch základních obilovin a 62,0 % ploch řepky oproti 48,2 % ploch základních obilovin a 79,6 % ploch řepky ke dni 3. 8. 2015). Neustálé dešťové přeháňky mohou výrazně ovlivnit kvalitu sklizených obilovin (nižší obsah N látek, hrozí také skryté porůstání).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 338,0 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 26,8 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 2 127,2 tis. t, což je o 1 694,3 tis. tun nižší množství než loni (bylo sklizeno 3 821,5 tis. tun). Postup sklizně i nadále vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 5,4 % ploch obilovin a 3,2 % ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Plzeňském kraji a Libereckém kraji, kde je sklizeno 18,5 % a 10,7 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském a ve Zlínském kraji. V těchto krajích je sklizeno 55,5 % a 54,9 % ploch obilovin a 85,1 % a 97,2 % ploch řepky. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 6,29 t/ha je na velmi vysoké úrovni, a je mírně vyšší než v roce 2015, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty 6,09 t/ha. 

Ke konci se blíží sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 104,0 tis. ha je posekáno 97,9 tis. ha (94,2 %). Průměrný výnos ozimého ječmene 6,14 t/ha je o 0,67 t/ha vyšší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena z 23,8 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,53 t/ha, což je vyšší výnos o 0,07 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 1 256,2 tis. tun.

Sklizeň řepky se přehoupla do své druhé poloviny. K aktuálnímu datu je sklizeno 243,7 tis. ha (62,0 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 291,6 tis. ha (79,6 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím velmi vysokých 3,60 t/ha, což představuje zlepšení oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,46 t/ha. Celkem je sklizeno 878,6 tis. tun řepky.

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2016 podle stavu k 10. 6. 2016, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 994,9 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,54 t/ha a produkci řepky ve výši 1 312,8 tis. t s průměrným výnosem 3,34 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 9,5 %, ale u řepky by se měla zvýšit o 4,5 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že se bude jednat o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300 až 6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je pokles osevních ploch základních obilovin a předpoklad nižších výnosů. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku poklesly o necelých 40 tis. ha na 1 263,5 tis. ha. Nicméně plochy pšenice ozimé zaznamenaly nárůst a stouply o 31 tis. ha na úkor jarního ječmene, kde došlo ke snížení o 40 tis. ha. K poklesu ploch došlo i u žita a triticale. Pokles zaznamenaly i jarní druhy obilovin – jarní pšenice (o 21 tis. ha) a oves 4,8 tis. ha). Naopak výměra řepky meziročně vzrostla o 7,3 % na 393,0 tis. ha.

V roce 2015 bylo ke dni 3. 8. 2015 sklizeno v ČR celkem 627,5 tis. ha obilovin (48,2 %) s produkcí 3 821,5 tis. tun a průměrným výnosem 6,09 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 103,0 tis. ha s produkcí 563,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,47 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 79,6 % ploch (291,6 tis. ha, 1 008,8 tis. tun) s průměrným výnosem 3,46 t/ha.

Přílohy