KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O zápis kladrubského hřebčína na seznam UNESCO požádají za rok

12/08/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

Hřebčín Kladruby nad Labem, který chová starokladrubské koně, požádá o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO příští rok v září. Připravuje nominační dokumenty, aby termín stihl. Konkurence bude velká. Informoval o tom náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

„Od toho data probíhá dvou- až tříletý proces, v jehož závěru se rozhodne o zapsání či nezapsání památky na kýžený seznam,“ uvedl Línek.

„Troufám si říci, že máme ale náskok v tom, že s dokončením rekonstrukce velké části hřebčína se na to postupnými kroky už několik let cíleně připravujeme,“ dodal Línek.

Do UNESCO chce Česká republika zařadit kulturní krajinu hřebčína. Podkladem pro přihlášku budou studie, které zhodnotí výjimečnost místa v porovnání s dalšími podobnými památkami ve světě. Ve prospěch kladrubského hřebčína hovoří podle Línka především přes 500 let dlouhá tradice kultivace krajiny pro účely chovu koní. „Historie tu sahá do přelomu 15. a 16. století, tedy do doby Pernštejnů, kteří začali krajinu se spoustou močálů přetvářet a obdělávat pomocí důmyslných odvodňovacích a zavlažovacích systémů,“ řekl náměstek hejtmana. Aby měl hřebčín co největší šanci na úspěch, stal se již v závěru loňského roku krajinnou památkovou zónou Kladrubské Polabí a od května je na seznamu evropsky významné lokality Natura 2000, která zahrnuje lužní les, areál hřebčína, louky, výběhy a pastviny, uvedl Línek.*