KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejhorší kůrovcová kalamita u nás je na Bruntálsku

05/08/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Eva Seifertová

Lesníci na Bruntálsku bojují s kůrovcovou kalamitou ve smrkových porostech. Situace v této oblasti je nejhorší v celé České republice. Smrky jsou oslabeny, a tím náchylnější k napadení kůrovcem nebo houbou václavkou, hlavně kvůli suchu posledních let. Pro lesní správu to znamená i větší ekonomickou zátěž: kůrovcové dřevo má horší kvalitu, takže se prodává levněji, ale náklady na jeho těžbu jsou vyšší. Uvedli to zástupci Lesů ČR.

V oblasti, kde tvořily smrky zhruba 70 procent lesů, jich v posledních letech ubývá. Už několik let na Bruntálsku zalesňují jiné dřeviny než smrk, každoročně zalesňují asi 25 procent smrků v lokalitách od 600 metrů, kde se snaží smrk udržet, řekl bruntálský lesní správce Milan Pospíšil. Bruntálští lesníci podle něj směřují k druhové přeměně porostů. Snaží se nahradit smrk, který ve většině lokalit není původní, za odolnější dřeviny, především za jedli, dub a v nižších polohách buk a borovici.

Při nahodilé těžbě, tedy těžbě dříví poškozeného nějakou kalamitou, za letošní první pololetí Lesy ČR vytěžily zhruba 1,2 milionu kubíků kurovcového dříví. V Moravskoslezském kraji z toho byla zhruba poloviny, nějakých 570 000 kubíků dříví. A z těch 570 000 bylo 260 000 na Lesní správě Bruntál, dá se říci jedna pětina kůrovcového dříví v celé České republice, vyčíslil výrobně-technický náměstek Lesů ČR Václav Lidický.

Pospíšil řekl, že podle schváleného plánu má bruntálská správa těžit zhruba 120 000 kubíků dřeva ročně. Loni ale vytěžila 270 000 kubíků, a letos v červenci je jich už zhruba 300 000. Lidický řekl, že odumírání smrkových porostů na Bruntálsku lesníci nejsou schopni zastavit, jen řídit různými obrannými opatřeními, například lapáky, insekticidními sítěmi, včasným vyhledáváním kůrovce. Lesníci se snaží kalamitu zpomalit. Les bude lépe regenerovat, pokud pomůže příroda a nastanou vhodnější klimatické podmínky, vlhčí zimy, vlhčí léta, menší teplotní průměr, řekl Lidický.*