KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe: Chovatelů nutrií se redukce chovů nemá týkat

09/08/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

Chovatelé nutrií, kteří je mají na maso nebo kožešiny, nebudou muset postupně redukovat své chovy, přestože je nutrie na seznamu invazních nepůvodních druhů, jež se mají v evropské přírodě potlačovat. Sdělilo to ministerstvo zemědělství. Podle předsedy Ústřední odborné komise chovatelů kožešinových zvířat Jana Kaplana je u nás 200 až 250 chovatelů nutrií, kteří mají zhruba 1500 kusů těchto zvířat.

Pokud by návrh platil i na hospodářská zvířata, šel by proti nedávno vládou schválené novele veterinárního zákona, která prodej masa z nutrie drobným chovatelům tzv. ze dvora umožňuje. Podle Kaplana ale chovatelé nutrie na maso stejně ve větším měřítku využívat nebudou. Většina chovatelů je totiž má na kožešinu. A pokud se maso ze zvířete potravinářsky odřeže, je podle Kaplana kožešina neprodejná. Podle něj by musel mít chov, aby mohl mít nutrie jenom na maso, alespoň 200 samic, aby vydělával. Ročně by pak musel vyprodukovat okolo tisce zvířat na maso.

Invazní nepůvodní živočichové a rostliny, které svým neřízeným šířením ohrožují přírodu, se budou postupně ve volné přírodě omezovat. Od srpna dovoz těchto druhů kontrolují veterináři na letišti.*