KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministerstvo životního prostředí chystá miliony korun na boj se suchem

09/08/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

Na boj se suchem chystá ministerstvo životního prostředí (MŽP) v srpnu a září vyhlásit několik výzev z evropských dotací. Zaměří se například na zlepšování kvality vody, znečištění povrchových a podzemních vod, výstavbu a dostavbu vodovodních sítí a přivaděčů pitné vody. Uvedla to mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. MŽP má na opatření proti suchu připraveno v operačním programu Životní prostředí do roku 2020 téměř sedm miliard korun. Většinu z nich chce uvolnit ve výzvách pro obce, podniky a drobné podnikatele ještě letos. Sucho letos sice není ve všech oblastech, přesto se odborníci vesměs shodují, že by stát měl riziko sucha a jeho prevenci řešit. Sucho v současnosti trápí zejména vegetaci ve východních Čechách a na střední a severní Moravě. Pokud se v zimě nedoplní zásoby vody, může se podle expertů sucho znovu objevit příští rok.

MŽP chce v rámci prioritní osy 1 operačního programu vyhlásit v září tři výzvy. Evropské dotace by tak například měly pomoci snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů nebo podpořit projekty na úpravu vody či čističky odpadních vod. Na zmírnění dopadů sucha se využije i prioritní osa 4, která se zaměřuje na ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Roubíčková uvedla, že MŽP vyhlásí již v srpnu výzvy, které podpoří obnovu vodních prvků, jako například tůně, mokřady a malé vodní nádrže, ale i revitalizaci vodních toků a niv. Na konec září chystá úřad podle mluvčí uvolnit peníze na projekty pro péči o vodní prvky a mokřadní biotopy ve významných chráněných územích.*