KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Každý třetí prodejce špatně značí nebalené potraviny

16/08/16
viz. zdroj

Zdroj: SZPI

 

12. 08. 2016

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla cílenou kontrolní akci zaměřenou na správné označování nebalených potravin. Kontroly se uskutečnily ve všech typech maloobchodních prodejen v ČR, kde má SZPI kompetenci ke kontrole.

Inspektoři provedli celkem 179 kontrol u 125 prodejců, kde kontrolovali náležité označení nebalených potravin. To zahrnuje uvedení snadno čitelného údaje v těsné blízkosti nabízené potraviny obsahující mj. název potraviny, obchodní název a adresu sídla výrobce, informaci o třídě jakosti, zemi původu, přítomnosti alergenních složek a datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

Nedostatky byly zjištěny v 60 případech (33,7%), kdy došlo k porušení jednoho či více zákonných požadavků.

Nejčastěji inspektoři zjistili chybějící údaje o výrobci, obchodním názvu a adrese sídla výrobce (88% zjištění) a neuvedení úplného nebo zákonného názvu potraviny (67%). Ve 40 případech (67%) nebyly uvedeny informace o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost a ve 24 případech (40%) chyběly informace o datu spotřeby nebo minimální trvanlivosti. V 5 případech absentoval údaj o obsaženém sladidle.

S kontrolovanými osobami Inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce a kontrole tohoto segmentu bude SZPI nadále věnovat pozornost.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633