KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Doporučení Evropské komise ke snížení emisí

12/08/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

Evropská komise vydala v závěru července doporučení jednotlivým členům Evropské unie ke snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030. Největší omezení se týká zemí s nejsilnější ekonomikou, tedy Německa, Francie a Británie, nejnižší pak nových členů unie. Česká republika by měla emise skleníkových plynů, které jsou považovány za hlavní příčinu globálního oteplování, snížit o 14 procent oproti stavu z roku 2005.

Evropská unie se už v roce 2014 shodla na tom, že do roku 2030 sníží emise přispívající ke skleníkovému efektu o 40 procent. Tento cíl se vztahuje ke stavu z roku 1990 a týká se všech sektorů ekonomiky. Poslední zveřejněný návrh zahrnuje období od roku 2021 do roku 2030 a sektory dopravy, která je zodpovědná za čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a představuje hlavní příčinu znečištění ovzduší, dále stavebnictví, zemědělství, odpadu, pozemkového a lesního hospodářství. Největší „oběti“ co do omezení emisí se očekávají od hospodářsky vyspělých zemí. Mezi státy, které mají do roku 2030 emise snížit o 35 až 40 procent, je tedy Lucembursko a Švédsko (40 procent), Dánsko a Finsko (39 procent), Německo (38 procent), Francie a Británie (37 procent), Nizozemsko a Rakousko (36) a Belgie (35).

Naopak jen malá změna se požaduje od slabých ekonomik. Bulharsko tabulku uzavírá s nula procenty, Rumunsko má přispět snížením o dvě procenta. Rovněž Polsko, i když je považováno za pátého největšího znečišťovatele v Evropě, má do roku 2030 emise snížit pouze o sedm procent. Česká republika by měla přispět snížením o 14 procent.*