KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Trhové ceny obilnín vo vybraných štátoch k 11.7.2016

15/07/16
viz. zdroj

Zdroj: www.polnoinfo.sk

 

Počiatočné veľmi dobré výhľady na tohtoročnú úrodu zrnín, ako obvykle, upravuje reálny vývoj počasia a to je tento rok mimoriadne nestabilné. Vo viacerých krajinách Európskej únie (Francúzsko, Belgicko) nepriaznivo ovplyvňuje produkciu veľké množstvo zrážok začiatkom leta, naopak v južných oblastiach (Španielsko, juh Talianska) farmy trpia extrémnym suchom.

Trhové ceny obilnín vo vybraných štátoch k 11.7.2016

 

V našich susedských krajinách je situácia podobná: v Maďarsku mali veľa dažďa, a tak úroda ozimnej pšenice bude nižšia asi o 7%, inak u pšenice priemerná, jačmeň je zožatý už z polovice výmery a výnosy sú o 20% nižšie; kvalita je dobrá, no ceny sú nízke. V Českej republike očakávajú dvojnásobnú produkciu kukurice, po vlaňajšom prepade. V Poľsku bola suchá jar, čo sa odrazilo na úrode, kde očakávajú straty u oz. jačmeňa o -25%, u pšenice o -10% a u repky o -8%.

Všeobecne však na severnej pologuli sú veľmi dobré podmienky aj výhľady na úrodu pšenice (732 mil. t celosvetovo), u jačmeňa sa očakáva mierny pokles. Svetové zásoby pšenice (ku koncu roka 2017) by mali dosiahnuť 15-ročné maximum (217 mil. t). U kukurice dôjde k poklesu produkcie (1 018 mil. t), najmä kvôli nižšej úrode v Brazílii, ktorú spôsobila nepriazeň počasia. Naopak použitie by malo rásť (medziročne o 2,3%) najmä vďaka použitiu na kŕmne účely v Číne a USA. Svetové zásoby kukurice tak klesnú už druhú sezónu po sebe (207 mil. t). Tender na predaj štátnych rezerv kukurice v Číne úspešne pokračuje a doteraz bolo predaných asi 5 mil. ton s priemernou cenou asi 240-260 USD/t. Veľmi dobré výhľady na tohtoročnú úrodu obilnín má aj Austrália, Kanada a Argentína.

Rastie tiež význam oblasti Čierneho mora, ktorá má veľký potenciál čiernozeme, no zatiaľ hendikepy v infraštruktúre a skladových službách. No je to jeden z najväčších vývozných trhov, kde najmä Rusko a Ukrajina využívajú takmer monopolné postavenie pre dodávky do Egypta a Turecka. Rusko zrejme zachová vývoznú daň na pšenicu aj v hosp. roku 2016/17. Od augusta začne s intervenčným nákupom, ktorý ale bude obmedzený na regióny s deficitom zrnín, s cieľom nakúpiť 2 mil. ton. Počiatočná čiastka pre kukuricu z novej úrody (október 2016) bude 195-197 USD/t (fob BS). V Rusku sa už tiež začala žatva, zatiaľ s dobrými vyhliadkami na celkovú úrodu 106 mil. t. Na Ukrajine sa očakáva úroda pšenice 23,3 mil.t a fob ceny kukurice spot (na mieste) stúpli na 206-208 USD/t.

Pšenica: cena pšenice potravinárskej na svetovom trhu mierne klesla. Na parížskej burze je 155,75 €/t (platí pre sept. 2016), na burze CBOT v Chicagu je pšenica mäkká za 142,42 €/t (platí pre sept. 2016). V čiernomorskej oblasti je potravinárska pšenica za cenu 163,50 €/t a kŕmna v Londýne za 156 €/t. Na európskych trhoch sa cena pšenice potravinárskej pohybuje v rozmedzí od 132,37 €/t (Budapešť, HU) do 163 €/t (Hamburg, DE). Cena pšenice kŕmnej sa pohybuje okolo 120-150 €/t. Pšenica tvrdá sa predáva v cene už len okolo 200 €/t.

Na Slovensku sa predáva zatiaľ z úrody r. 2015 pšenica potravinárska v cene okolo 120 €/t a kŕmna pšenica v cene asi 110-120 €/t.

Jačmeň: Cena jačmeňa kŕmneho mierne klesla – v Európe sa obchoduje v cene od 109 €/t (Bratislava, SK) do 147,85 €/t (Konstanca, RO). Cena jačmeňa sladovníckeho na európskych trhoch mierne stúpla a v súčasnosti je od 164,32 €/t (Zachodni, PL) do 180,50 €/t (Mannheim, DE). Na Slovensku sa predáva už iba kŕmny jačmeň z úrody r.2015 v cene asi 110 €/t.

Kukurica: Cena kukurice vo svete mierne klesla. Na parížskej burze je 169,50 €/t (platí pre august 2016), na burze CBOT v Chicagu je 117,40 €/t (platí pre december 2016). Vo francúzskom prístave Bordeaux je aktuálne v cene 173,44 €/t a v Mexickom zálive USA (3YC) 166,22 €/t. V Európe dosahuje cena kukurice úroveň od 141,83 €/t (Budapešť, HU) do 195 €/t (Hamburg, DE).

„AMIS – trhové informácie“ zverejnila prvý raz aj svetové spot ceny umelých hnojív /zložiek:
Amoniak: USA – Mexický záliv NOLA: 293,60 €/t; Západná Európa: 334,23 €/t.
Močovina: USA – Mexický záliv NOLA: 216,80 €/t; Čierne more Prill: 215 €/t.

Európska komisia vyhodnotila nedávno niektoré ekonomické výsledky prieskumov v krajinách EÚ z predošlých rokov a zistila, že za ostatných 8 rokov stúpli fixné náklady na produkciu hlavných plodín až o 65%, pričom najväčší podiel na tom majú práve rastúce ceny hnojív, chemickej ochrany rastlín, ale aj nájomné za pôdu…