KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 – 2. aktualizované znění

08/07/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

1.7.2016

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2016) 3996 final schválila dne 22. 6. 2016 2. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy