KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 11.7.2016

13/07/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR, SZIF

 

12.7.2016

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

V ČR začaly v minulém týdnu žně. Stav porostů ovlivnil dosavadní průběh počasí. Poslední 2 měsíce bylo v některých oblastech sucho a hlavně na lehčích půdách došlo k částečnému poškození porostů. V posledních týdnech se nicméně na území ČR vyskytovaly četné přívalové deště, které způsobují místy (zejména v jižních, středních a západních Čechách) silné polehnutí porostů. U zemědělců tak panuje obava, že letošní sklizeň bude vykazovat zhoršenou kvalitu sklizených obilovin. Zrno z těchto porostů může být skrytě porostlé (nízké pádové číslo a špatné N látky).

Sklizeň ve 27. týdnu byla dle šetření SZIF k 11. 7. 2016 teprve v počátcích, podobně jako ve stejném období minulého roku. V uplynulém týdnu se sklízel především ozimý ječmen (sklizeno 26,73 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin je stále teprve začátcích. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 33 tis. ha (2,58 % ploch) obilovin s produkcí 203 tis. tun. Postup sklizně vykazuje tradičně lokální rozdíly. Ve Zlínském kraji, kde jsou žně nejvíce pokročilé, je sklizeň ozimého ječmene již téměř u konce (sklizeno 88,82 % ploch). V Jihomoravském kraji se z ostatních plodin začíná rozbíhat sklizeň řepky (sklizeno 5,75 % ploch) a naší nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé (sklizeno 3,37 % ploch). Nejpomalejší průběh sklizně je patrný tradičně v Karlovarském kraji, kde zatím nezačala.

Aktuální průměrný výnos obilovin podle šetření SZIF k 11. 7. 2016 činí 6,23 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2015 (výnos základních obilovin dle ČSÚ činil 5,93 t/ha) lze nicméně předpokládat, že výnosy budou následkem dosavadního průběhu počasí pravděpodobně nižší. Odhad výnosu bude průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.

Sklizeno je k aktuálnímu datu 2,74 tis. ha (0,7 % ploch) řepky. Produkce řepky zatím dosahuje 9,2 tis. t s průměrným hektarovým výnosem 3,36 t/ha. Řepka se začala sklízet dle šetření SZIF zatím jen v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji.

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2016 podle stavu k 10. 6. 2016, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 994,9 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,54 t/ha ha a produkci řepky ve výši 1 312,8 tis. t s průměrným výnosem 3,34 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 9,5 %, ale u řepky by se měla zvýšit o 4,5 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300 – 6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je pokles osevních ploch základních obilovin a předpoklad nižších výnosů. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku klesly o necelých 40 tis. ha na 1 263,5 tis. ha. Nicméně plochy pšenice ozimé zaznamenaly nárůst a stouply o 31 tis. ha na úkor jarního ječmene, kde došlo ke snížení o 40 tis. ha. K poklesu ploch došlo i u žita a triticale. Pokles zaznamenaly i jarní druhy obilovin – jarní pšenice (o 21 tis. ha) a oves 4,8 tis. ha). Naopak výměra řepky meziročně vzrostla o 7,3 % na 393,0 tis. ha.

V roce 2015 bylo ke dni 13. 7. 2015 sklizeno v ČR celkem 35 tis. ha obilovin (2,68 %) s produkcí 195 tis. tun a průměrným výnosem 5,57 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 26 tis. ha s produkcí 146 tis. tun a průměrným výnosem 5,69 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 0,81 % ploch (2,96 tis. ha, 8 tis. t) s průměrným výnosem 2,75 t/ha.

 

Přílohy