KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Loni spotřebovali zemědělci o 408 tun pesticidů méně než v roce 2014. Plán na snížení jejich používání se daří naplňovat

08/07/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

7.7.2016

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila informaci o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice 2015, kterou jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Množství pesticidů využívaných v zemědělství loni opět kleslo. V tomto trendu chce letos Ministerstvo zemědělství pokračovat. Plánuje také uvést do praxe nový zákon o rostlinolékařské péči a podpořit biologickou ochranu rostlin.

„Národní akční plán na snížení pesticidů se nám daří naplňovat. Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin v posledních letech klesá. V roce 2015 to bylo méně o 408 tun, což je ve srovnání s předchozím rokem pokles o 3,2 procenta, ve srovnání s rokem 2012 je to snížení dokonce o 7,9 procenta. To vede k zlepšování ochrany zdraví, vod a přírody. Letos se také více zaměříme na podporu biologické ochrany rostlin,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o rostlinolékařské péči, která minimalizuje rizika pro zdraví při aplikaci přípravků v místech, kam často chodí veřejnost. Novela nařizuje zákaz používat některé přípravky na ochranu rostlin do vzdálenosti 20 metrů od domů nebo zahrádek. Za porušení pravidel při dovozu chemických látek ze zahraničí a také za používání nelegálních přípravků se zvyšují postihy z 1 milionu na 3 miliony korun.

V roce 2015 zaměstnanci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) na svých stránkách dál aktualizovali Rostlinolékařský portál, který soustřeďuje data a informace důležité pro rozhodování zemědělců, jaký přípravek je pro jejich pole nebo sady účinný a zároveň ekologicky příznivý. Inspektoři ÚKZÚZ loni provedli 1 608 kontrol používání přípravků na ochranu rostlin, z toho v 16 případech odhalili závady.

Národní akční plán je soubor opatření ke snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí v České republice.

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy