KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim

02/06/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Barbora Venclová

Slimáci a plzáci, dřepčík olejkový, dřepčíci rodu Phyllotreta, pilatka řepková, květilka zelná, krytonosec zelný a larvy osenic. Těmito škůdci se ve svém článku v červnovém čísle časopisu Úroda podrobně i s možností ochrany zabývá Ing. Marek Seidenglanz z firmy Agritec Plant Research s. r. o.

V posledních letech se podle něj pravidelně v podzimním období prakticky ve všech regionech v porostech řepky vyskytovaly ve větším množství jen larvy květilek. Tento trend bude zřejmě pokračovat. Jistou pravidelnost ve výskytech i v nebezpečnosti vykazují také slimáci a plzáci. Dřepčík olejkový by se mohl přehoupnout z kategorie nepravidelný návštěvník jen za předpokladu, že naše území bude trvaleji vystaveno podmínkám přímořského klimatu. S mořením to nesouvisí. Škodlivost dřepčíků rodu Phyllotreta je a také zůstane ročníkovou a lokální záležitostí.

Ročníků, ve kterých na sebe někdy i na větších plochách (nejen zcela lokálně) výrazněji upozorní larvy pilatek a osenic, bude zřejmě postupně přibývat. A někomu se někdy, když bude mít štěstí, podaří nalézt na kořeni hálku s larvou krytonosce zelného. Na krytonosce zelného je registrováno několik insekticidů, na květilky žádný, uvádí Ing. Seidenglanz.*

 

 

Další informace se lze dočíst v červnovém vydání časopisu Úroda.

Larva krytonosce zelného

Dospělec dřepčíka polního

Dospělec dřepčíka černonohého

Dospělec dřepčíka černého

Dospělec dřepčíka olejkového