KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropský parlament žádá pomoc pro zemědělce v boji proti nekalým praktikám

13/06/16
viz. zdroj

Zdroj: Evropská společenství

 

Plenární zasedání Tisková zpráva – Zemědělství / Průmysl − 07-06-2016 – 14:26
 
PR supermarket trading practices ©AP Images/ European Union-EP  
©AP Images/ European Union-EP

V usnesení, o kterém se hlasovalo v úterý, naléhají poslanci na Evropskou komisi, aby předložila návrhy proti nekalým obchodním praktikám (UTP) v potravinových řetězcích za účelem zajištění spravedlivých příjmů pro zemědělce a širšího výběru potravin pro spotřebitele. Cílem by rovněž mělo být zachování spravedlivých a transparentních vztahů mezi výrobci potravin, dodavateli a distributory. Poctivé obchodování by mělo pomoci, aby se zabránilo nadprodukci a plýtvání potravinami, dodávají poslanci.

"Museli jsme navrhnout více opatření, protože ta současná nejsou efektivní. Je nutné vybudovat lepší vztah mezi dodavateli a obchodními řetězci. Současně také vyzýváme Evropskou komisi, aby podnikla příslušné kroky, které by pomohly potlačit nekalé obchodní praktiky," řekl zpravodaj Edward Czesak (ECR, PL).

Příjmy a nerovnováhu v potravinových řetězcích je nutné řešit jako naléhavou záležitost s cílem zlepšit vyjednávací sílu zemědělců, říká usnesení, které bylo schváleno 600 hlasy pro, proti bylo 48 a 24 poslanců se zdrželo hlasování. Poslanci zdůrazňují, že prodej pod výrobními náklady a vážné zneužití základních zemědělských potravin jako mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny ze strany velkých maloobchodníků ohrožují udržitelnost produkce těchto produktů v EU.

Zemědělci a malé a střední podniky jsou obzvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami (UTP). Jsou nuceni prodávat se ztrátou a při vyjednávání o cenách se silnější stranou jsou v nevýhodě například tím, že musí financovat své ztráty. Spotřebitelé jsou také znevýhodněni, neboť jejich výběr produktů a přístup k novým a inovativním produktům je tímto omezený, poslanci říkají.

Jak zabránit obavám menších dodavatelů?

Dobrovolná a samoregulační schémata dosud projevila nedostatečné výsledky kvůli nedostatku právního vymáhání, nedostatečnému zastoupení zemědělců, střetu zájmů mezi oběma stranami, špatně nastaveným mechanismům řešení sporů, které neodrážejí strach dodavatelů, a rovněž kvůli skutečnosti, že se nevztahují na celý dodavatelský řetězec, zdůrazňují poslanci.

Evropský parlament se domnívá, že iniciativa Supply Chain a další národní a evropské dobrovolné systémy by měly být podporovány "jako doplněk účinných a stabilních mechanismů na úrovni členských států, které by zajišťovaly sankce a možnosti, aby stížnosti mohly být podávány anonymně spolu s koordinací na úrovni EU". Poslanci podporují výrobce a obchodníky včetně organizací zemědělců k zapojení se do těchto iniciativ.
Odkaz : 20160603IPR30207
 
 
Kontakty
 

    Iva LANOVA
    COMM – MEDIA SERVICES
    Telefonní číslo(+420) 2 55 82 64 70
    Telefonní číslo(+33) 3 881 74240 (STR)
    Číslo mobilního telefonu(+420) 775 511 125
    E-mailová adresa iva.lanova@ep.europa.eu