KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Voda v krajině: problematika sucha a fosforu

19/05/16
viz. zdroj

Pozvánka na konferenci, která se koná 8.6.2016 v Praze na Novotného lávce 5

Dovoluji si Vás jménem společnosti B.I.D. services pozvat na konferenci Voda v krajině: problematika sucha a fosforu, která se bude konat 8. 6. 2016 v Praze, na Novotného lávce 5.

Velmi dobře si uvědomujeme aktuální problémy s vodou v přírodě a nejsou nám lhostejné. Proto chystáme setkání s odborníky, kteří vystoupí se svými přednáškami a dozvíme se tak jak jsme na tom se zásobení vodou, jakou hrozbu pro nás sucho vlastně představuje, jaká opatření se proti nedostatku vody podnikají a také jak na získat prostředky z evropských fondů na zlepšení stávajícího stavu.
Odpoledne bude věnováno problematice fosforu ve vodách. Konkrétně nově vznikající fosforové platformě v ČR, technologii recyklace fosforu a připravované novelizaci emisních limitů fosforu do vodních toků. 

Zde se můžete podívat na program konference:

Sucho

• Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost
        prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
• Zásobení obyvatelstva vodou
        Ing. Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení vodovodů a kanalizací
• Půda a voda v zemědělské krajině
        Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
• Pozemkové úpravy – nástroj pro podporu retence vody v krajině
        Ing. František Pavlík, Ph.D., vedoucí oddělení VFP a GIS, Státní pozemkový úřad
• Čerpání finančních prostředků z EU fondů a OPŽP
        Ing. Jan Kříž, náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
• Kolik bychom platili vegetaci za utváření klimatu, čištění vody a zadržování živin?
        doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel společnosti ENKI, o.p.s.

Fosfor

• FOSFOR – proč o něm vůbec ještě mluvit?
        RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, s. p.
• Rybníky a recyklace živin
        Ing. Jan Potužák, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod,Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
• Srážení fosforu v odpadních vodách
        Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a.s.
• Možnosti recyklace fosforu
        Ing. Michal Došek, Ing. Karel Plotěný, oddělení výzkumu firmy ASIO, spol. s ro.
 • Získávání fosforu termickou metodou
        Ing. Michal Šyc, Ph. D., Ústav chemických prosů AV ČR
• Příspěvek MŽP k boji proti eutrofizaci aneb možný vliv novelizace právních předpisů na vypouštění sloučenin fosforu z bodových zdrojů znečištění
        Ing. Evžen Zavadil, vedoucí oddělení ochrany vod MŽP

 

Veškeré informace o konferenci včetně registračního formuláře najdete na našich webových stránkách http://www.bids.cz/cz.S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne Radek Adámek

 

Mgr. Radek Adámek
manažer konference
radek.adamek@bidservices.cz
B.I.D. services, s.r.o.
222 780 147
www.bids.cz

Zařazeno v Pozvánky