KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rekordní počet nových odrůd cukrovky

11/05/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: David Bouma

V letošním roce byl registrován rekordní počet odrůd cukrovky. Celkově bylo povoleno 13 klasických a šest odrůd s odolností vůči háďátku řepnému. Do Státní odrůdové knihy tak bylo zapsáno 19 nových odrůd převážně N a NV typu.

Informuje o tom Ing. Radek Brom z Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského v článku, který vychází v Úrodě č. 5/2016. Mezi nově registrované klasické odrůdy patří Aviso, Balance, BTS 2160, BTS 3180, BTS 6995, BTS 8840, Colomba, KWS Etalon, Freddie, Graciana KWS, Kagu, Marenka KWS a Salvatora KWS. Odrůdy s odolností vůči háďátku řepnému jsou Aprilia KWS, Dalibor, FD Slide, Neruda, Siska KWS a Yucatan. Článek uvádí popisy odrůd a relativní výsledky registračních zkoušek.
Ing. Brom připomíná, že pro registrační řízení cukrovky využívá ÚKZÚZ výsledky pokusů ze sedmi lokalit zastupujících nejintenzivnější oblasti pro pěstování cukrovky. V Čechách to jsou lokality v okolí Bystřice u Jičína, Čáslavi, Turska, Všestar a Žatce. Na Moravě pak Pusté Jakartice a Věrovany.
Na výsledcích minulého roku se podepsalo suché a horké počasí. V ústavu zaznamenali pokles výnosu v průměru o 8 t/ha proti loňskému roku. Naopak cukernatost se pohybovala v průměru kolem 19 %, což je asi o 1,2 % více.
Odrůdy cukrovky jsou registrovány na základě dosažených hodnot indexu v obou systémech pěstování, doplňuje Ing. Brom. Podmínkou je index o 1,5–2 % vyšší než průměr kontrolních odrůd. Prověření odolnosti u nematodních odrůd provádí ve spolupráci s francouzskou laboratoří v Geves. Z každé lokality jsou odebírány půdní vzorky pro sledování promořenosti půd háďátkem řepným.*