KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Proběhla mezinárodní konference k problematice pesticidů

24/05/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

20.5.2016

Dne 19. 5. proběhla na MZe konference k problematice pesticidů, jejímž spolupořadatelem byl i ÚKZÚZ.

Spolu s přednášejícími ze zahraničních i tuzemských firem přednesli své prezentace na téma omezení přípravků na ochranu rostlin (POR) v povolovacím řízení, udržitelnosti používání POR a systém kontrol nakládání s přípravky i specialisté z ÚKZÚZ. Níže uvádíme jejich prezentace:

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení  Ing. Pavel Minář, Ph.D., ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin

Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice
Ing. Michal Hnízdil, ředitel Sekce rostlinolékařské péče

Systém kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin u profesionálních uživatelů
Ing. Andrea Blažková, vedoucí Oddělení koordinace kontrol Odboru rostlinolékařské inspekce

Tisková zpráva MZe  http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/ministerstvo-zemedelstvi-porada-1.html

 

 

Přílohy