KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela veterinárního zákona

23/05/16
viz. zdroj

Zdroj: www.ctk.cz

 

Autor: Irena Sekaninová

O schvalování novely veterinárního zákona, která má mj. umožnit porážku zvířat mimo jatka, se bude jednat. Novela musí obsahovat povinnou registraci útulků pro toulavá zvířata kvůli veterinárnímu dozoru. Novela má umožnit chovatelům provádět na svých farmách některé veterinární úkony. Mimo jatka by mohla být porážena zvířata, jimž by přeprava působila utrpení.

Předloha má nahradit povinnost chovatelů žádat o provedení domácí porážky skotu povinností ohlásit tuto porážku, pokud se bude týkat nově zvířat starších 72 měsíců. V případě dvouletých zvířat novela umožňuje porážku jen tří kusů ročně s povinností nahlásit ji tři dny dopředu.
Novela má v souladu s požadavky Českého svazu včelařů doplnit do zákona funkci prohlížitele včelstev, který by byl oprávněn provádět kontrolu v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel. Norma upravuje také prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby, doplňuje jej o prodej nutrií.
Novela zavádí  povinnost hlásit chov pěti a více dospělých fen, což by umožnilo účinnější postup proti množírnám psů.*