KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kokrhel luštinec – plevel v jarních obilninách

23/05/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Barbora Venclová

Kokrhel luštinec – Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, patřil v historii mezi nebezpečné poloparazitické plevele především obilnin. Vlivem agrotechnických změn v zemědělství, které proběhly ve druhé polovině 19 století, tento druh téměř vymizel.

V současnosti R. alectrolophus patří mezi vzácné plevele, ale s nárůstem ploch ekologicky obhospodařované půdy se začíná na orné půdě znovu objevovat. Proto byly ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., založeny pokusy zaměřené na definování faktorů, které mohou ovlivnit růstové parametry a výnosnost pěstovaných obilnin ve vztahu k poloparazitické rostlině, a to s ohledem na její hustotu, použitou odrůdu obilnin a hnojení. Z výsledků pokusů vyplývá, že hustota zaplevelení R. alectrolophus patří ve sledovaných jarních obilninách k hlavním faktorům ovlivňujícím produkci sušiny z podzemní biomasy, přirůstání výšky a odnožování obilnin. Hustota zaplevelení R. alectrolophus se také významně podílí na snižování hmotnosti zrna v klasu. Nehnojené varianty moderního typu odrůdy pšenice s nejvyšším zaplevelením vykazovaly až o 43 % nižší hmotnost zrna v klasu než varianty nezaplevelené, obdobně tomu bylo i u historického typu pšenice, kde byl rozdíl ještě vyšší (48 %).*

 

Další informace přinese červnové vydání časopisu Úroda v článku autorů Ing. Jan Štrobach, Ph.D., prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

  Květenství kokrhelu je tvořeno kalichy Foto Jan Mikulka

Rostliny kokrhelu luštince si lze na první pohled splést s hluchavkou Foto Jan Mikulka