KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rada ministrů jednala v Lucemburku především o krizi na trhu s vepřovým masem a mlékem a potírání podvodů v potravinářství v EU

15/04/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

12.4.2016

Tisková zpráva – Co nejrychlejší navýšení množstevních stropů u veřejné intervence pro máslo a sušené odtučněné mléko prosazovala česká delegace na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. Žádala navíc i další balíček finančních kompenzací pro zemědělce v odvětví mléka a vepřového masa z rozpočtu EU.

Současnou situaci na trhu s mlékem a vepřovým masem považujeme za velice negativní a neočekáváme v nejbližších měsících obrat k lepšímu. Vítáme proto balíček opatření navrhovaný Evropskou komisí, nicméně je třeba jej aplikovat co nejrychleji, v řádu dnů. Musíme být připraveni přijmout i další opatření. Za nezbytný v této souvislosti považujeme především balíček pro podporu likvidity zemědělců,“ řekla náměstkyně ministra pro sekci zahraničních vztahů Jaroslava Beneš Špalková.

Evropská komise v balíčku opatření navrhuje například dobrovolné společné plánování produkce mléka ze strany organizací producentů, zdvojnásobení množstevních stropů pro veřejnou intervenci másla a sušeného odtučněného mléka či zavedení observatoře pro sledování trhu s masem.

Rada se bude kritickou situací na komoditních trzích zabývat i na květnovém zasedání a v rámci červnového setkání mají ministři zemědělství vyhodnotit účinek doposud přijatých opatření.

Na včerejším zasedání Rady podpořila česká delegace návrh Německa k potírání podvodů v potravinářství v reakci na nedávná zjištění Interpolu a Europolu ohledně podvodů v oblasti potravin. Během operace „Opson V“ bylo od listopadu 2015 do února 2016 v 57 zemích světa odhaleno více než 10 tisíc tun a 1 milion litrů falšovaných potravin.

Německý návrh počítá například se zvýšením počtu celoevropských kontrolních programů, intenzivnější spoluprací mezi policií, celní správou a dozorovými orgány v rámci celé Unie nebo zřízením referenčního centra EU pro odhalování falšování potravin.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství