KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontrola asijského řetězce rychlého občerstvení nepotěšila

21/04/16
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

20.4.2016

Tisková zpráva – Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) v průběhu března a dubna opakovaně kontrolovali řetězec rychlého občerstvení „LI-WU original restaurant“, nabízející asijskou kuchyni. Během kontrol provedených v restauraci v Českých Budějovicích a ve výrobně v Praze bylo zjištěno několik závažných porušení veterinární legislativy, mj. skladování masa s prošlým datem použitelnosti a nedostatky ve značení masa a výrobků z něj. Provozovna v pražské tržnici SAPA, která zásobuje masovými polotovary kromě budějovické pobočky i další tři restaurace, není navíc schválená ani registrovaná u SVS. Byla proto nařízena likvidace celkem více než 400 kg masa a masných polotovarů. Ve správním řízení budou uděleny oběma provozům pokuty.

Případ odstartoval 8. března tohoto roku kontrolou restaurace v českobudějovickém nákupním centru IGY. Úřední veterinární lékaři zde zkontrolovali větší množství zmražených živočišných produktů, zejména masné polotovary z kuřecího masa. Dalším šetřením se zjistilo, že maso dodávané z pražské centrály v chlazeném stavu bylo v provozovně zmrazováno a dle potřeby poté postupně používáno k přípravě pokrmů v restauraci. Část skladovaného masa měla prošlé datum použitelnosti. Byla proto nařízena likvidace 37 kg masa. Dodací listy k uvedenému masu byly navíc pouze ve vietnamštině. Nedostatečné bylo také značení masa, kde chyběl údaj o tom, kdy bylo maso zmrazeno.

Při další kontrole provedené 8. dubna bylo zjištěno jisté zlepšení ve značení zmrazených potravin. V dokladech předložených ke kontrole sice již byly údaje o dodavateli a odběrateli v češtině, seznam zboží však stále pouze ve vietnamštině, což není dostačující. Navíc se ukázalo, že pražská výrobna, která restauraci masnými produkty zásobuje, není schválená ani registrovaná u SVS. Veterinární lékaři proto pozastavili uvádění na trh dalších 177,5 kg masa a masných produktů dodaných z uvedené provozovny. Maso bylo následně předáno k neškodné likvidaci do asanačního podniku. O pokutě pro restauraci rozhodne správní řízení.

Kontrole následně neušla ani výrobna v tržnici SAPA. Na místě zde bylo zajištěno 200 kg rozpracovaných polotovarů. Také v tomto případě nařídila SVS provozovateli živočišné produkty neškodně zlikvidovat. Za porušení veterinárního zákona (provozování činnosti bez předchozího schválení) mu bude udělena pokuta.

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS