KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Inspekce zakázala uvést do oběhu brambory kvůli falšování odrůdy

19/04/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala uvést do oběhu přes 26 tun brambor z Německa. Laboratorní analýza u nich zjistila falšování deklarované odrůdy, sdělil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Inspekce zahájí s dovozcem správní řízení o uložení pokuty.

Inspektoři odebrali kontrolní vzorek brambor v provozovně společnosti Penny Market. „Byl označen jako Brambory konzumní pozdní, odrůda Gala. Výsledek rozboru ukázal, že veškeré odebrané hlízy ve vzorku neodpovídají deklarované odrůdě. Dodavatelem je centrální sklad prodejce,“ uvedl Kopřiva.

Při kontrole dovozu inspektoři odebrali vzorek brambor v balicím provozu společnosti Agrico Bohemia. „Zde analýza potvrdila, že deklarované odrůdě Brambory konzumní pozdní, odrůda Jelly odpovídaly pouze dvě třetiny hodnoceného objemu a inspekce uložila zákaz uvádět předmětnou šarži brambor do oběhu,“ sdělil Kořpiva s tím, že dodavatelem je společnost KCB Kartoffel-Centrum-Bayern GmBH.

V rámci kontrolní akce zaměřené na přítomnost zůstatku pesticidů dále inspekce hodnotila celkem 20 vzorků brambor původem z České republiky, Německa, Nizozemska a Francie. „Všechny vzorky vyhověly zákonem stanoveným limitům, přičemž vzorky původem z České republiky průměrem vykazovaly nižší koncentrace reziduí pesticidů než vzorky z dovozu. U většiny tuzemských vzorků nebyly vůbec naměřeny,“ dodal Kopřiva.*