KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Snížení stavů spárkaté zvěře a škod, které způsobuje, je jedním z hlavních cílů novely zákona o myslivosti

11/03/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

10.3.2016

Tisková zpráva – K většímu snížení stavů spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích má přispět novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Novela je nyní v meziresortním řízení.

„Novela zákona o myslivosti nezasahuje radikálním způsobem do tohoto zákona, neotvírá proces tvorby honiteb, ani nemění minimální výměru honiteb, ale upravuje jen některé parametry, aby se podařilo snížit stavy spárkaté zvěře. Tím by se snížily škody, které zvěř způsobuje na pozemcích, zemědělských plodinách a v lesích,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Hlavním cílem je upravit zákon tak, aby co nejvíce pomohl ke snížení stavů spárkaté zvěře, především prasete divokého, siky japonského a jelena evropského. K tomu by mělo přispět správné nastavení plánu mysliveckého hospodaření. Současná tvorba plánu chovu a lovu bude rozšířena tak, že konečné rozhodnutí o výši plánu lovu bude příslušet orgánu státní správy myslivosti. Nově se povinně bude stanovovat plán lovu i pro ty druhy zvěře, které nejsou v honitbě normovány, ale v minulém hospodářském roce (období od 1. 4. do 31. 3.) bylo v honitbě uloveno pět a více kusů tohoto nenormovaného druhu spárkaté zvěře. Při nesplnění plánu lovu hrozí pokuta do výše 200 tisíc korun.

K dosažení vytčeného cíle nestačí jen správné nastavení plánu lovu, ale je potřeba také kontrola jeho plnění. U prasete divokého se odlovený počet prasat bude státní správě myslivosti dokládat veterinárním potvrzením o vyšetření na svalovce, ve kterém bude vyznačeno, že vzorek z prasete byl odevzdán společně s pírkem (ocasem) uloveného prasete. Tím je zajištěna společně veterinární kontrola nezávadnosti zvěřiny u všech ulovených prasat a také to, že se z jednoho uloveného prasete neudělalo více vzorků, a tak se fiktivně nedokládalo plnění plánu lovu. U ostatní spárkaté zvěře si držitel honitby s uživatelem honitby domluví způsob dokládání plnění plánu lovu. Pokud se stavy zvěře nepodaří snížit, bude stát muset nařídit jednotný celoplošný mechanismus kontroly plnění plánu lovu.

„Novela má za cíl také zrovnoprávnit vztah uživatelů honiteb a zemědělců, u kterých se podporuje zapojení do prevence vzniku škod zvěří na zemědělských plodinách a pozemcích,“ uvedl náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář.

Pokud nebudou zemědělci chtít přijít o možnost nárokovat náhrady za škody způsobené zvěří u uživatele honitby, musí na plochách s výměrou větší než 30 hektarů pěstovat nejméně dvě různé plodiny, nebo plochu větší než 30 hektarů budou muset rozdělit pásem o šíři minimálně 12 metrů. Ruší se i některá omezení lovu, například povinnost žádat o výjimku pro lov dospělé zvěře na společných lovech. Nově bude moci krajský úřad udělit výjimku z doby lovu u samičí zvěře a mláďat. Stejně tak nebude povinné ustavovat mysliveckou stráž.

Pro zvýšení odbornosti se počítá s pravidelným pětiletým cyklem školení mysliveckých hospodářů. Úředníci státní správy myslivosti budou muset do dvou let od účinnosti novely složit zkoušku z myslivosti a do třech let mít vzdělání na úrovni mysliveckých hospodářů.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství