KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vodní erozí je ohroženo až 67 procent zemědělské půdy

10/02/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Zuzana Fialová

Vodní erozí je ohroženo až 67 procent zemědělské půdy. V nejohroženějších kategoriích je 35 procent území ČR. Uvádí to ministerstvo zemědělství (MZe) v aktuální situační a výhledové zprávě. Podle poslední obdobné zprávy z roku 2012 bylo vodní erozí ohroženo 50 procent zemědělské půdy.

Bývalý ministr zemědělství Ivan Fuksa v roce 2011 uvedl, že by podle nejhorších možných scénářů mohlo ročně mizet 21 milionů tun ornice. Ekonomická ztráta by podle těchto analýz činila 4,3 miliardy korun. Se stejnými daty pracuje ministerstvo i nyní. Na silně erodovaných půdách klesají podle MZe hektarové výnosy až o 75 procent. Kvůli erozi se také snižuje cena půdy, na některých pozemcích až o deset korun za metr čtvereční. „Ztráta půdy je v měřítcích délky lidského života neobnovitelná a obtížně vyčíslitelná, bereme-li v úvahu, že dvou- až třícentimetrová vrstva půdy vzniká za příznivých podmínek průměrně 100 až 1000 let,“ uvádí ministerský materiál. Protierozní opatření plánuje i nynější vedení MZe. Ministr Marian Jurečka například chce, aby zemědělci více měnili pěstované plodiny. Chce také tvrději postupovat vůči zemědělcům, u jejichž půdy se opakovaně zjistí růst eroze. V roce 2017 by ministerstvo mělo určit maximální velikost výměry tzv. půdního bloku, což je místo, na kterém je souvisle obdělávaná půda bez oddělení terénem. Může jít například o pole obklopené cestami nebo lesem. Podle Jurečky bude velikost určená i svažitostí terénu nebo půdním typem místa. Nejspíš se maximální velikost bude určovat pouze u míst s opakovanou erozí. Problematikou by se měl stále více zabývat Státní pozemkový úřad. Po Jurečkově nástupu na ministerstvo nově vzniklo oddělení ochrany půdy.*