KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vliv hlubokého zpracování půdy

10/02/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Jana Pančíková

Tento týden proběhly první dva ze šesti odborných zimních seminářů BEDNAR. V Pačlavicích se sešla více než stovka agronomů a vedoucích pracovníků ze zemědělství Moravy. Největší pozornosti se těšili oba pozvaní odborníci – prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze a Ing. Jiří Dostál, CSc., z AGROEKO Žamberk, s. r. o. Jejich hlavními tématy bylo nezávislé hodnocení vlivu hlubokého zpracování půdy spojeného s aplikací hnojiv do půdního profilu ve vztahu k cukrové řepě, řepce olejce a kukuřici.

Ing. Dostál poukázal na to, že fyzikální vlastnosti půdy lze ovlivnit péčí o půdní organickou hmotu, správnou volbou plodin, zejména preferováním zlepšujících plodin, zpracováním půdy a úpravou agrochemických vlastností půdy, tak aby její pH a obsah živin byly optimální. Přiblížil přítomným výsledky pokusu s ozimou řepkou , která měla čtyři varianty zpracování půdy (1. orba – nehnojená kontrola; 2. hluboké kypřené + hnojení; 3. mělké kypření Swifterdisc – nehnojená varianta; 4. hluboké kypření – nehnojená kontrola). U varianty s podrýváním a hnojením bylo dosaženo 117% výnosu semene a 149% výnosu slámy oproti orbě, nehnojené kontrole (= 100 %).

Doporučil také pro založení porostů ozimé řepky využívat hluboké zpracování půdy kypřičem TN 3000 pro jeho příznivý vliv na půdní prostředí, výživu rostlin a půdní strukturu, zejména pak v kombinaci s vápněním a hnojením P a K. „Na stanovištích s dobrými půdními a povětrnostními podmínkami, kde se po hlubokém zpracování půdy kypřičem uplatňuje standardní morforegulace porostů ozimé řepky, doporučuji snížit výsevek o 10 až 20 %,“ řekl Ing. Dostál.*