KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prodejci "máslové ryby" mají povinnosti upozornit na možná rizika

25/02/16
viz. zdroj

Zdroj: SVS

 

24.2.2016

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) řešila v minulém týdnu podnět spotřebitelky z Mariánských Lázní spojený s konzumací pamakrely temné prodávané v České republice jako máslová ryba, případně pod anglickým názvem „butterfish“. Takto označované ryby z čeledi Gempylidae mohou způsobit konzumentům nepříjemné zažívací problémy. Jejich prodej je povolen, distributor má však povinnost upozornit na možnost vzniku uvedených rizik spotřebitele. Podobně jako v některých případech v minulosti, také v tomto případě prodejce povinnost nesplnil.

Stěžovatelka byla ubytovaná v jednom z mariánskolázeňských hotelů. Máslová ryby jí zde byla podána formou bufetu. Při šetření na místě bylo zjištěno, že provozovatel ji neinformoval o možných rizicích způsobených konzumací ryby. To zapříčinil již distributor produktu, který nesplnil povinnost upozornit na obale na možné účinky konzumace ryby. V jihočeském závodě, který rybu do hotelu dodal, bylo zjištěno, že firma ryby dováží z Holandska. Převážnou část z nich zpracuje uzením a dále prodává na tuzemském trhu. Na obalech zdravotní riziko uvádí. U inkriminované dodávky však varování z nějakého důvodu chybělo. U zpracovatele se nachází ještě několik desítek kilogramů z nedostatečně označené dodávky. Tyto ryby zpracuje a označí v souladu s předpisy. Stejně tak byli na chybu upozorněni i všichni odběratelé.

Pod zmiňovaným názvem butterfish se ve světě prodává několik různých druhů ryb z různých čeledí. K této problematice neexistují statistiky, nicméně dle zkušeností SVS se v ČR nejčastěji pod tímto obchodním názvem skrývá pamakrela temná (Lepidocybium flavobruneum).

Konzumace této ryby, podobně jako příbuzného druhu pamakrela olejnatá (Ruvettus pretiosus), známá jako “oilfish”, může způsobit zažívací potíže. Ty se projevují zejména typickým žlutooranžovým olejovitým průjmem. Způsobuje ho sůl organické kyseliny neboli ester, který lidský organizmus není schopen metabolizovat. V některých zemích světa je kvůli zmiňovaným možným komplikacím prodej této ryby zakázán. V EU je povolen, je však spojen s informační povinností prodejce.

Údaje o maximální možném doporučovaném množství konzumované ryby se různí. Toto množství neupravuje žádný závazný předpis. Nejčastěji se uvádí jako „bezpečné“ množství 130 až 150 gramů ryby. Nezávazně doporučováno bývá také nepřipravovat rybu na tuku, neboť tuk zvyšuje projímavé účinky esteru.

Příslušný předpis Evropské unie k této problematice doslova říká: „Čerstvé, připravené, zmrazené a zpracované produkty rybolovu čeledi Gempylidae, zejména Ruvettus pretiosus a Lepidocybium flavobrunneum, mohou být uváděny na trh pouze v prvním nebo dalším balení a musí být vhodným způsobem označeny informacemi pro spotřebitele o způsobech přípravy/vaření a o rizicích souvisejících s přítomností látek s nepříznivými gastrointestinálními účinky. Obecný název produktů rybolovu na etiketě musí být doplněn názvem vědeckým.“

SVS se v minulosti již několikrát s nedostatečným označováním prodávaných ryb z čeledi Gempylidae setkala a udělila za tyto nedostatky pokuty. SVS tímto rovněž apeluje na prodejce, aby při prodeji upozorňovali konzumenty na možná rizika, jak ukládá legislativa. Rozhodnutí, zda se navzdory možnému riziku spotřebitel rozhodne ke konzumaci ryby, je již pouze na něm.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS