KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přezimování běžně vymrzajících plevelů

16/02/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Teplé zimy bez delšího mrazového období, se kterými jsme se mohli setkat v roce 2006/2007 a stejně tak i loni a předloni (tj. zimy 2013/2014 a 2014/2015), umožňují přezimovat i těm druhům plevelů, které jinak spolehlivě vymrzají. Následně se již brzy na jaře v porostech ozimých plodin uplatňují netradiční plevelné druhy, na které není systém regulace zaplevelení v těchto plodinách primárně zaměřen a které mohou kulturním rostlinám silně konkurovat.

Schopnost přezimovat je druhově specifická a souvisí s celkovou životní strategií rostlin. Zatímco u dvouletých a víceletých až vytrvalých druhů je naprosto nezbytná, neboť v prvním roce života rostliny často nevytvářejí generativní orgány, u jednoletých druhů dochází k ukončení životního cyklu ještě před příchodem zimy. Rostliny vyprodukují semena či plody a ve formě těchto generativních diaspor pak nepříznivé období přečkají, zatímco mateřská rostlina odumře buď bezprostředně po dozrání, nebo je s příchodem zimy zničena nízkými teplotami.

Vlastní schopnost rostlin přečkat bez větší úhony teploty pod bodem mrazu je spojena ve velké míře se složením a koncentrací cytoplazmy a buněčného roztoku ve vakuolách. Ve vztahu k nízkým teplotám mají ochrannou (kryoprotektivní) funkci především cukry, jejich deriváty, ale i některé aminokysliny či bílkoviny. Mráz působí na rostliny škodlivě ve dvou směrech. Jednak ledové krystaly, které se po zmrznutí vody formují v buňkách i mezibuněčných prostorech, přímo mechanicky narušují a nenávratně poškozují membrány. Dále pak tato voda nemůže být využita a buňky jsou poškozovány následkem vyschnutí. Většina druhů mírného pásma je ale schopna přečkat pokles teploty až k -5 °C, aniž by u jejich vegetativních částí došlo k trvalému poškození.*

Ing. Josef Holec, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

Více si můžete přečíst v únorovém čísle časopisu Farmář.