KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové obzory v aplikaci herbicidů

16/02/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Petr Beneš

Velkou pozornost odborné veřejnosti na Agritechnice vzbudila firma Amazone se svým úplně novým systémem AmaSpot – inteligentním propojením trysek postřikovače se senzory pro redukci množství vyaplikované postřikové kapaliny. Ve spolupráci s firmami Rometron a agrotop byla vyvinuta inovace v oblasti precizního zemědělství, dovolující aplikovat přípravky na ochranu rostlin s co nejvyšší efektivitou při souběžné redukci množství.

Se systémem AmaSpot bude plošná aplikace totálních herbicidů minulostí a nově bude nahrazena aplikací jen v dílčích oblastech, což je postup nejen nákladově, ale i ekologicky příznivější. Po desítky let zavedený způsob například ošetření vzešlého výdrolu či zaplevelených pozemků se tak může zásadně změnit.

Systém AmaSpot využívá k rozeznávání výskytu cílových rostlin fluorescenční senzor GreenSense. Tento senzor umí rozeznat zelené rostliny od nepokrytého povrchu pole díky schopnosti rozeznávání chlorofylu.

Aby systém pracoval tak, jak má, využívá trysky speciální konstrukce firmy agrotop, které mohou být otevřeny nebo zavřeny ve zlomku sekundy. Díky tomu je i při vysokých pojezdových rychlostech zaručeno, že dojde k ošetření výhradně zvolené cílové plochy s výskytem plevelných rostlin.

Systém AmaSpot lze využívat i pro plošnou aplikaci herbicidů. Anebo i pro systém kombinované plošné a lokálně variabilní aplikace. Postřikovač tak může aplikovat na celou plochu pozemku snížené množství kapaliny například na třicet procent, ale všude tam, kde je pomocí senzorů zjištěna přítomnost doprovodných rostlin, je aplikováno 100procentní množství kapaliny. Tento postup vede k tomu, že pouze v místech se silným zaplevelením je aplikováno plné množství herbicidu.*

Více informací přinese Mechanizace zemědělství 5/2016.