KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Jurečka: Konkurenčními výhodami České republiky ve výrobě a zpracování základních komodit jsou poloha a klimatické podmínky

19/02/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

17.2.2016

Tisková zpráva – Větší zájem než před dvěma lety projevili vystavovatelé o mezinárodní potravinářské veletrhy Salima, které dnes začaly v Brně. Jubilejního 30. ročníku se účastní vystavovatelé z 36 zemí, poprvé z Bulharska a z Kambodži. Počet vystavujících firem je o pět procent vyšší než v roce 2014, téměř 800. Stánek má na výstavišti i Ministerstvo zemědělství, které tradičně přebírá nad veletrhem záštitu. MZe je také spolupořadatelem dnešní mezinárodní konference Food Forum na téma Konkurenceschopnost evropského trhu s potravinami.

„Potravinářství a zemědělství patří k nejperspektivnějším oborům. Vzhledem k tomu, že má žít v roce 2050 na naší planetě podle odhadů 9 miliard lidí, bude nutné na tuto situaci reagovat. Některé regiony budou mít problém se zajištěním potravinové soběstačnosti. Česká republika má podle mě velkou příležitost uplatnit svoje konkurenční výhody ve výrobě a zpracování základních komodit, a to je poloha a klimatické podmínky. Tyto komodity bychom mohli nabídnout na globálním trhu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Postupně dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které lze v ČR produkovat, a vytvořit tím nová pracovní místa na venkově, je jednou z priorit MZe. Stejně jako podpora kvalitních domácích výrobců a producentů. K tomu mají pomoci i dotační programy Společné zemědělské politiky a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

V souvislosti s proexportní politikou hovořil ministr Marian Jurečka o nové podpoře účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách. „Dotace poskytujeme například firmám účastnícím se zahraničních veletrhů či výstav, kterých se naše Ministerstvo oficiálně neúčastní. A kromě příspěvku na zaplacení výstavní plochy, registračního poplatku a jedné zpáteční letenky pomůžeme firmám zaplatit výstavbu stánku,“ uvedl ministr Jurečka.

Ministr zmínil i výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015. „Jeho obrat se opět meziročně zvýšil, a to jak v důsledku růstu objemu vývozu, tak i dovozu. Vývoz přitom v meziročním srovnání rostl již pátým rokem po sobě rychleji než dovoz. Díky tomu opět klesl schodek, a to na 18,4 miliardy korun. Výsledky jsou o to cennější, že jsme řešili ruské embargo na dovoz potravin z EU a konkurenci zboží z ostatních unijních zemí,“ řekl ministr.

Podle absolutních údajů dosáhl vývoz 201 mld. Kč (zvýšení proti roku 2014 o 20,7 mld. Kč), dovoz 219,4 mld. Kč (zvýšení proti roku 2014 o 19,4 mld. Kč).

Veletrhy Salima, které se konají jednou za dva roky, potrvají do 20. února.

 

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství