KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministerstvo zemědělství zpřístupnilo seznam požadavků na Portále farmáře (LPIS)

12/02/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

11.2.2016

novinka z MZe

Ministerstvo zemědělství zřídilo na Portále farmáře nový odkaz „Přehled požadavků na změnu registrů“. Jde o seznam přání a podnětů od zemědělců, který se týká funkcí a informací zveřejňovaných v aplikaci „Registr půdy – LPIS".

Registr půdy – LPIS je užitečným zdrojem informací pro zemědělskou veřejnost a slouží jako geografická databáze pro evidenci využití půdy. Nová úprava aplikace registru půdy umožňuje průběžně evidovat seznam požadavků, které budou následně vyhodnoceny a připraveny k realizaci. Samotné zavádění navržených úprav bude probíhat v závislosti na kapacitních, technických a finančních možnostech Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství se snaží průběžnými aktualizacemi a úpravami vytvořit co možná nejpřívětivější uživatelské prostředí a zjednodušit tak přístup uživatelů k informacím, které potřebují. V sekci Metodické pokyny je nově publikována aktualizace Metodického postupu k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků pro farmáře k 25. 1. 2016. Metodické postupy budou průběžně doplňovány o další přílohy s  užitečnými příklady a informacemi. Jako první zde budou zpracována témata, která vznikla na základě případů řešených sporů z námitkové komise Ministerstva zemědělství.

LPIS byl spuštěn v březnu 2004 a v současné době jej denně používá až 1500 unikátních uživatelů. Podrobnější informace o LPIS, včetně aktuálního Přehledu požadavků na změnu registrů  naleznete na Portálu farmáře.