KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministerstvo zemědělství začne nově podporovat nákup plemenných zvířat

25/02/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.2.2016

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal pravidla pro udělování pro nový typ podpory. Zemědělci můžou začít žádat o příspěvek na nákup plemenných zvířat. Letos dostanou na zlepšení genetické hodnoty stád 20 milionů korun.

Podporu Ministerstva zemědělství dostanou zemědělci na nákup plemenných jalovic, beranů, kozlů a mladých ovcí a koz.

„Letos jsme pro zemědělce připravili na nákup plemenných zvířat 20 milionů korun. Obnova stád přinese chovatelům lepší hospodářské výsledky, bude se rodit více mláďat a celkově se zlepší jejich zdravotní stav,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Cílem programu je zvýšit genetickou hodnotu stád skotu, ovcí a koz.  Příjemci dotace musí při šlechtění a plemenitbě nakoupených zvířat postupovat výhradně podle schváleného šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení.

Jednotliví žadatelé o dotaci uplatní své požadavky do 30. září letošního roku u příslušných uznaných chovatelských sdružení, administrátorů dotace. Ti pak podají žádosti Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. S plným zněním dotačního programu a jeho podmínkami se budou moci chovatelé seznámit na webových stránkách Ministerstva v sekci Národní dotace.

Ministerstvo zemědělství podporuje chovatele při nákupu plemenných zvířat i dalším způsobem, konkrétně prostřednictvím příspěvku na úroky z úvěrů. V rámci programu Zemědělec, který spravuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, můžou dostat subvenci na úvěr do výše 5 milionů korun, přičemž doba splatnosti nepřesáhne 4 roky.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství