KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zkušenosti s aplikací metribuzinu po vzejití brambor v roce 2015

28/01/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Barbora Venclová

V roce 2015 byla často u brambor zaznamenána vyšší fytotoxicita po aplikaci postemergentních herbicidů. Šlo především o poškození metribuzinem. Příznaky citlivosti na postemergentní aplikaci této účinné látky byly často výraznější než v jiných ročnících, uvádí Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod ve svém článku v únorovém vydání časopisu Úroda.

Poškození rostlin je kromě odrůd také závislé na podmínkách, které aplikaci předcházejí a jaké následují. Vyšší poškození bylo pozorováno na řadě provozních ploch. Aplikace zvýšené dávky metribuzinu (Sencor Liquid 0,75 l/ha) byla provedena 16. 6. 2015. Dva dny před aplikací se v dané lokalitě vyskytla bouřka s intenzivním deštěm. Po aplikaci však následovalo poměrně chladné počasí s teplotami do 18 °C. Přesto hodnocení poškození většiny odrůd přesahovalo na devítibodové stupnici hodnotu 3. To je hranice pro bezpečné použití herbicidů na bázi metribuzinu u konkrétní odrůdy. Nad hodnotu 3,5 bodu by se u dané odrůdy již tyto aplikace neměly provádět. Doporučení Ing. Kasala vycházejí v článku z průměrů hodnocení odrůd za všechny ročníky, ve kterých byla odrůda testována.*

Více informací a přehledy reakcí odrůd přinese Úroda 2/2016.