KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zelený úhor

06/01/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

18.12.2015

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost.

Jednou z navrhovaných úprav bylo omezení zeleného úhoru využívaného pro podmínky greeningu jako tzv. plocha v ekologickém zájmu (EFA) na maximální plochu do 5 ha.

S ohledem na množství kritických připomínek k této změně ministerstvo zvážilo, že pro rok 2016 zůstane velikost plochy zeleného úhoru bez omezení a limit 5 ha bude díky přechodnému ustanovení zaveden až od roku 2017.

K tomuto připomínáme povinnost evidence EFA plochy úhoru jako kultury „U“ v LPIS již od 1. ledna příslušného kalendářního roku podání žádosti.