KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní pozemkový úřad vyřídil více než 95% pozemků nárokovaných oprávněnými osobami

27/01/16
viz. zdroj

Zdroj: SPÚ

 

22.1.2016

Praha, 22. ledna 2016 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako povinná osoba vyřídil již 95,2 % zemědělských nemovitostí obsažených ve více než 3 a půl tisíce výzvách podaných oprávněnými osobami v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi.

Ve výzvách k vydání majetku oprávněných osob adresovaných Státnímu pozemkovému úřadu jako povinné osobě bylo požadováno vydání téměř 111 tisíc pozemků o rozloze necelých 122 tisíc hektarů a 487 staveb. SPÚ tyto pozemky administroval jednak uzavřením dohody o vydání, předáním výzvy příslušné povinné osobě, nebo odmítnutím výzvy z důvodu existence zákonné překážky. Ke konci roku 2015 bylo vyřešeno přibližně 105 500 pozemků o rozloze 116 500 hektarů, což představuje více než 95 % z celkového objemu. 

Za Státní pozemkový úřad jako povinnou osobu bylo vydáno 44 264 pozemků o celkové výměře 32 792 hektarů a 94 staveb. Do současné doby krajská pracoviště Státního pozemkového úřadu (KPÚ) vydala ve správních řízeních za jiné povinné osoby rozhodnutí o vydání celkem 20 579 zemědělských pozemků o výměře 110 059 hektarů. Nevydáno bylo celkem 7 554 pozemků o výměře 18 339 hektarů.

Celkem 6 krajských pozemkových úřadů již dospělo do fáze, kdy o vydání či nevydání požadovaných pozemků bylo již rozhodnuto, případně bylo řízení o vydání přerušeno. Jedná se o pracoviště v krajích Jihočeském, Karlovarském, Královehradeckém, Libereckém, Pardubickém a v hl. m. Praze. Pouze v případě dvou krajských pracovišť je objem nevypořádaných pozemků vyšší než 10 %.

 

Soudní spory

Státní pozemkový úřad v současné době eviduje celkem 323 soudních sporů týkajících se majetkového vyrovnání s církvemi. Z toho 229 představují tzv. určovací žaloby (§ 18 odst. 3 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). V těchto případech se církve soudní cestou domáhají vlastnického práva k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví státu a podle jejich tvrzení přešly z majetku státu v rozporu s tzv. blokačními ustanoveními. Tzv. „žalob proti rozhodnutí krajských pozemkových úřadů“ v případě nevydání nárokovaných nemovitostí v neprospěch oprávněných osob (§ 9 odst. 10 zákona č. 428/2012 Sb.) bylo SPÚ doposud doručeno 94. V případě tohoto typu žalob se oprávněné osoby obracejí na soud, aby rozhodl o vydání nemovitosti a svým rozhodnutím nahradil rozhodnutí KPÚ.

V uplynulých dnech byla ze strany České republiky – Státní pozemkový úřad podána žaloba, kterou se SPÚ jako organizační složka státu domáhá rozhodnutí o nevydání zemědělských nemovitostí soudem a nahrazení rozhodnutí krajského pracoviště o vydání. Jedná se o rozhodnutí KPÚ pro hl. m. Prahu, který 25. listopadu 2015 rozhodl o vydání 0,8 hektarů v zastavěné části obce Praha-Březiněves oprávněné osobě Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství.

Žalobu proti rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu pro hl. m. Prahu podáváme z důvodu zaručení naprosté jistoty, že jsme v maximálně možné míře ochránili majetkové zájmy státu. Nezávislý soud posoudí, zda argumenty krajského pracoviště pro vydání majetku byly dostatečně silné zejména v otázce nástupnictví řádu a posouzení vzniku majetkové křivdy vzhledem k rozhodnému období stanovenému v zákoně,“ vysvětluje ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení není Státní pozemkový úřad do pravomocného rozhodnutí soudu oprávněn v této věci poskytovat podrobnější informace.