KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PGRLF od ledna 2016 nabízí možnost elektronického příjmu žádostí o poskytnutí podpory

12/01/16
viz. zdroj

Zdroj: PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) v zájmu zlepšení kvality služeb klientům zahájil 4. 1. 2016 elektronický příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Zemědělec a Finanční podpora pojištění.

Žádosti o poskytnutí podpory bude možné vyplnit a podat, prostřednictvím elektronického formuláře pro příjem žádostí, určeného pro zvolený program podpory, a to na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Za datum podání žádosti se rozumí datum odeslání e-mailu potvrzujícího přijetí žádosti Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Klientům, kteří nevyužijí podání žádosti prostřednictvím elektronického příjmu žádostí, je i nadále nabízena možnost žádost o poskytnutí podpory na internetových stránkách vyplnit a následně předložit na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu nebo přímo na PGRLF.

Věříme, že elektronický příjem žádostí o poskytnutí podpory klientům umožní pohodlnější a rychlejší přístup k podporám poskytovaným PGRLF. Zároveň se zahájením elektronického příjmu žádostí o podporu v rámci výše uvedených programů připravil PGRLF i nový vzhled internetových stránek, které přispějí k lepší orientaci a přehlednosti poskytovaných informací a služeb nabízených PGRLF.