KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na citlivé komodity letos poskytne Ministerstvo zemědělství 4,5 miliardy korun. Ministr Jurečka schválil sazby pro rok 2015

04/12/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

1.12.2015

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal letošní sazby důležitých zemědělských podpor – na citlivé komodity a na přechodnou vnitrostátní podporu. Celkem je to téměř 4,5 miliardy korun, které pomohou zlepšit postavení našich zemědělců ve srovnání s EU i se světem. Letos se rozšířil seznam podporovaných odvětví, nově tak dotace mohou získat i pěstitelé ovoce a zeleniny, cukrové řepy a bílkovinných plodin.

„Pro rok 2015 se podařilo získat významnou částku peněz z rozpočtu EU, abychom mohli pokračovat v podpoře vybraných citlivých sektorů. Peníze dostanou odvětví, která jsou v útlumu, či kde ubývá osetých ploch, a přitom jsou zároveň důležité pro komplexní rozvoj našeho zemědělství. Subvence jsme proto v letošním roce nově přidělili například pěstitelům vybraných druhů ovoce a zeleniny, včetně konzumních brambor. Dostanou je také chovatelé dojnic a masných telat,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podpora na citlivé komodity prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci se meziročně zvýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně 1,5 miliardy korun, letos bude hraničit s částkou 3,5 miliardy korun.

„Nově peníze poskytneme také na pěstování cukrové řepy a bílkovinných plodin. První výplaty podpor na citlivé sektory dostanou zemědělci od poloviny ledna 2016,“ uvedl Marian Jurečka.

Sektor

Sazby

Škrobové brambory

17 215,79 Kč/ha

Chmel

17 356,73 Kč/ha

Ovoce velmi vysoká pracnost

13 734,02 Kč/ha

Ovoce vysoká pracnost

9 491,99 Kč/ha

Zelenina velmi vysoká pracnost

13 183,82 Kč/ha

Zelenina vysoká pracnost

3 662,37 Kč/ha

Konzumní brambory

5 411,71 Kč/ha

Cukrová řepa

7 874,13 Kč/ha

Bílkovinné plodiny

3 711,07 Kč/ha

Masná telata

10 001,78 Kč/VDJ

Dojnice

3 678,77 Kč/VDJ

Ovce a kozy

3 670,30 Kč/VDJ

Ministr zemědělství také schválil sazby přechodné vnitrostátní podpory PVP (dříve Top-Up), ve kterých se mezi zemědělce rozdělí 880 milionů korun ze státního rozpočtu ČR. Cílem PVP je dorovnaní podmínek, za kterých podnikají naši zemědělci v porovnání se zemědělci z původních členských zemí EU.

Sektor

Sazby

Zemědělská půda

192,17 Kč/ha

Chmel

5 172,99 Kč/ha

Brambory pro výrobu škrobu

1 746,72 Kč/t

Přežvýkavci

101,63 Kč/VDJ

KBTPM

131,63 Kč/VDJ

Ovce/kozy

61,17 Kč/VDJ

Oba typy podpor přímých plateb, jak dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit, tak přechodnou vnitrostátní podporu bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) – je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, která čelí určitým obtížím a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Je hrazena z rozpočtu EU. Finanční prostředky budou v ČR směřovat na brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, sektor mléka a pasené ovce a kozy.

Přechodná vnitrostátní podpora (PVP) – je plně hrazena z rozpočtu ČR.  Slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU.

 

 

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství