KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Jurečka: Usiluji o zvýšení potravinové soběstačnosti v komoditách, které můžeme v našich podmínkách vypěstovat a vyrobit

27/11/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

26.10.2015

Tisková zpráva – O aktuální situaci na trhu s potravinami a jeho perspektivách, příležitostech pro české zemědělce a potravináře hovořil na dnešním Žofínském fóru ministr zemědělství Marian Jurečka. Věnoval se také soběstačnosti České republiky v základních komoditách a proexportní politice.

„Zatím více než z poloviny dovážíme například ovoce z mírného pásma a vepřové maso. Usiluji o to, aby se tento trend otočil a byli jsme soběstační v tom, co si můžeme v našich podmínkách vypěstovat a vyprodukovat. Tomu by měla pomoci i podpora konkurenceschopnosti,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti v potravinářství je připraveno z národních peněz v letech 2015 – 2020 ročně kolem 200 milionů korun. Z eurodotací, v rámci Programu rozvoje venkova, půjde v následujících pěti letech do této oblasti zhruba 4,6 miliardy korun. Peníze budou určeny na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a na vývoj nových produktů, postupů a technologií. Od letošního roku mohou potravináři žádat o podporu také u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Pokud jde o proexportní možnosti, ministr Marian Jurečka poukázal na nutnost zvýšit podporu exportu a naučit se vyvážet na nové trhy.

„Potravinářství a zemědělství patří k nejperspektivnějším oborům příštích sta let. Odhaduje se, že v roce 2050 bude na naší planetě 9 miliard obyvatel a bude nutné na tuto situaci reagovat. Některé regiony budou mít problém zajistit si potravinovou soběstačnost. Myslím, že Česká republika má velkou příležitost uplatnit svoje konkurenční výhody ve výrobě a zpracování základních komodit, kterými jsou poloha a klimatické podmínky. Tyto komodity bychom mohli nabídnout na globálním trhu,“ uvedl ministr Jurečka.

Obrat agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 činil 377,8 miliardy korun. Česká republika ve stejném roce vyvezla zboží za 179,7 miliardy korun a dovezla za 198,1 miliardy korun. Saldo agrárního zahraničního obchodu se trvale snižuje. Od roku 2010, kdy bylo -34,6 miliardy korun, kleslo v loňském roce na -18,4 miliardy korun.

 

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství