KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Jurečka schválil výrazné navýšení peněz zejména na živočišnou výrobu. Zemědělci a potravináři dostanou o dvě miliardy korun víc

27/11/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

27.10.2015

Tisková zpráva – Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže a prasat.

„Živočišná výroba je klíčová pro zachování a rozšiřování pracovních míst zejména na venkově, kde bývá menší nabídka pracovních příležitostí. Důležité je také udržení mladých lidí na vesnici. To patří k důvodům, proč se podpora živočišné výroby stala jednou z mých priorit. Chci, aby naše země byla maximálně potravinově soběstačná, s prosperujícím a konkurenceschopným zemědělstvím a potravinářstvím. Proto se snažíme hledat různé způsoby podpor,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, drůbeže a prasat. Zemědělci z nich budou moci financovat výstavbu nebo rekonstrukci stájí, dojíren, skladů či jímek. Přibližně 500 milionů korun navíc je připraveno pro inovativní projekty ve zpracovatelském průmyslu. V operaci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dostanou v prvním kole příjmu žádostí o dotaci zemědělci a potravináři dalších 200 milionů korun. Za ně mohou například postavit jatka, sýrárny nebo další zpracovny zemědělských produktů.

Se zvýšením rozpočtu na první kolo příjmu žádostí se posouvají některé termíny pro administraci žádostí.  Konkrétní informace včetně aktualizovaných Obecných podmínek Pravidel najdou žadatelé na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Dotace – PRV 2014-2020 – Aktuality.

 

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

 

Přehled zaregistrovaných žádostí a porovnání navýšené alokace oproti původně plánované

operace/

záměr

Počet žádostí

Požadavek dotace (Kč)

Původně plánovaná alokace (Kč)

 

Nově schválená alokace

(Kč)

celkem operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 

2 233

7 961 192 970

3 278 000 000

 

4 692 435 008

živočišná výroba do 1 mil.

362

117 873 128

245 850 000

117 873 128

rostlinná výroba do 1 mil.

202

58 439 636

81 950 000

58 439 636

skot do 5 mil.

468

617 959 219

414 871 875

617 959 219

prasata do 5 mil.

40

44 263 439

147 510 000

44 263 439

drůbež do 5 mil.

16

20 626 180

147 510 000

20 626 180

ostatní živočišná výroba do 5 mil.

44

45 409 976

27 658 125

34 990 627

rostlinná výroba do 5 mil.

352

325 992 634

245 850 000

283 661 730

skot nad 5 mil.

505

4 088 120 112

829 743 750

1 635 248 045

prasata nad 5 mil.

50

829 943 077

295 020 000

648 135 376

drůbež nad 5 mil.

42

644 144 440

295 020 000

567 054 687

ostatní živočišná výroba nad 5 mil.

9

60 745 207

55 316 250

60 745 207

rostlinná výroba nad 5 mil.

143

1 107 675 922

491 700 000

603 437 734

celkem operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

420

1 172 375 962

961 300 000

 

1 109 147 940

zemědělské podniky

 

201

350 098 852

480 650 000

350 098 852

zpracovatelské podniky

 

219

822 277 110

480 650 000

 

759 049 088

Operace 432a Lesnická infrastruktura

 

186

568 544 807

345 000 000

345 000 000

Operace 861a Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

167

115 464 453

190 000 000

190 000 000

Operace 1622 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

34

1 155 151 214

630 000 000

1 126 894 000

Celkem

 

3 040

10 972 729 406

5 404 300 000

7 463 476 948