KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Jurečka: Českým zemědělcům se daří v zahraničí, export vzrostl o deset procent

27/11/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.11.2015

Tisková zpráva – Agrárnímu zahraničnímu obchodu (AZO) České republiky se v prvních třech čtvrtletích dařilo. V meziročním srovnání vzrostl vývoz českých zemědělců o více než deset procent. Vyplývá to z prvních výsledků, které zveřejnil Český statistický úřad.

Obrat českého agrárního zahraničního obchodu se za první tři čtvrtletí roku 2015 v meziročním srovnání opět výrazně zvýšil. Jeho celkový objem vzrostl o 9,3 procenta na bezmála 305 miliard korun. Rostl nejen dovoz, ale především o více než deset procent i vývoz českých zemědělců a potravinářů.

Saldo AZO za první tři kvartály letošního roku je –10,8 miliardy korun, což je nejlepší výsledek za minimálně posledních šest let. Agrární vývoz dosáhl hodnoty 147 miliard korun, zatímco dovoz 157,9 miliardy korun.

„Jsem rád, že se českým zemědělcům daří i na zahraničních trzích. Snažíme se být neustále aktivní a podporovat agrární zahraniční obchod. Zřídili jsme nové pozice zemědělských diplomatů pro klíčové země, podíleli jsme se na prezentaci českých potravinářských firem v zahraničí a zúčastnili se několika veletrhů v mimounijních zemích,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V prvních třech čtvrtletích letošního roku se dařilo zejména obchodu na trzích EU, čeští zemědělci sem vyvezli 91,6 procenta svého exportu. Nejvíce zboží mířilo na slovenský, německý a polský trh.

Mimo to Ministerstvo zemědělství zorganizovalo i několik podnikatelských misí (do USA, Běloruska, Kazachstánu, Srbska aj.), rozšířilo aktivity o incomingové mise a plánuje ustavit i místní obchodní zástupce ve vybraných třetích zemích. Pravidelně jsou pořádány také odborné semináře pro české producenty a vývozce či semináře pro firmy, které se chtějí zapojit do mezinárodních projektů rozvojové spolupráce.

I nadále vyvážejí čeští zemědělci mimo EU nejvíce do Ruska, hodnota exportu však v meziročním srovnání klesla o 23 procent. Tento pokles způsobilo především ruské embargo. Ještě o osm procent více klesl export na Ukrajinu, která se potýká v důsledku vnitropolitické situace s těžkou ekonomickou krizí.

Od ledna do září vyváželi čeští producenti především pšenici, řepkový olej nebo cigarety. Naopak dovozu dominovalo vepřové maso, káva a čokoláda. Bilanční schodek se v meziročním srovnání navýšil u drůbežího masa, citrusových plodů a kávy. Nepříznivý vývoj však zvrátila pozitivní čísla v exportu obilovin a potravinových přídavků.

Tabulka – Vývoj AZO ČR v lednu až září 2010 až 2015 (mil. Kč)

           

Ukazatel

Obrat AZO

Agrární vývoz

Agrární dovoz

Saldo AZO

Stupeň krytí dovozu vývozem (%)

I. – IX. 2010

179 651,3

77 214,2

102 437,1

-25 222,9

75,4

I. – IX. 2011

200 350,2

86 346,4

114 003,8

-27 657,4

75,7

I. – IX. 2012

233 270,6

107 982,0

125 288,6

-17 306,6

86,2

I. – IX. 2013

249 272,8

116 552,5

132 720,3

-16 167,8

87,8

I. – IX. 2014

279 066,6

132 752,2

146 314,4

-13 562,2

90,7

I. – IX. 2015

304 906,1

147 030,1

157 876,0

-10 845,9

93,1

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2015

 

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství