KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství chystá nové podpory pro chovatele dojného skotu

09/10/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

7.10.2015

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravuje nové nástroje, kterými podpoří zemědělce postižené celoevropskou krizí v mléčném sektoru a nízkými výkupními cenami mléka. Mimo jiné chystá vyplacení mimořádné podpory producentům mléka a chovatelům prasnic v celkové výši 620 milionů korun.

„Neustále jednáme s eurokomisařem Philem Hoganem. Žádáme zvýšení intervenčních cen mléčných komodit, aby tyto ceny víc odpovídaly výrobním nákladům. Evropská komise pod tlakem evropských ministrů zemědělství připravila mimořádné opatření na podporu chovatelů dojnic a prasnic. Česká republika má přiděleno přibližně 313 milionů korun a jedná o možnosti navýšit podporu z národních zdrojů o 100 %,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství vnímá složitou situaci zemědělců i požadavky Agrární komory, proto připravuje sadu opatření, která mají stabilizovat mléčný sektor v ČR.

„Mléčná krize zasáhla celou Evropu. V rámci možností se snažíme dělat vše, co pomůže našim zemědělcům a chovatelům. Není ale možné spustit všechny podpory okamžitě, protože některé musí nejprve odsouhlasit Evropská komise,“ uvedl Marian Jurečka.

 

Ministerstvo zemědělství pracuje i na dalších podporách pro mléčný sektor:

 • Evropská komise připravila mimořádné opatření na podporu chovatelů dojnic a prasnic, a to v celkové výši 420 milionů eur. Česká republika má přiděleno 11,2 milionů eur (přibližně 313 milionů korun) a  může navýšit podporu z národních zdrojů o 100 %. Podpora musí být vyplacena do 31. března 2016. MZe v současné době připravuje nařízení vlády pro vyplácení mimořádné podpory producentům mléka a chovatelům prasnic v celkové výši 620 milionů korun.

 • Program podpory kvalitního mléka a národní programy na zajištění dobrých životních podmínek zvířat jsou už připravené. MZe je chce spustit co nejdříve. Z rozpočtu Ministerstva je pro příští rok na tyto programy připravena až 1 miliarda korun.

 • MZe plánuje urychlit výplaty zemědělcům, kteří podnikají v méně příznivých, například horských, oblastech. Podporu by měli začít dostávat už od prvního prosince 2015.

 • MZe se chystá využít možnosti výplaty záloh jednotné platby na plochu (SAPS)
  od 2. listopadu 2015.Výše zálohy bude s největší pravděpodobností 70 % (v minulých letech to bylo jen 50 %). Doplatky pak zemědělci začnou dostávat od začátku prosince 2015. Podle předpokladu bude sazba přibližně 3500 korun na hektar.

 • MZe navrhuje, aby se tzv. zelená nafta, tedy vratka spotřební daně za pohonné hmoty využité v zemědělství, rozšířila i na chovatele skotu, prasat, drůbeže, ovcí a koz. Tento návrh projedná vláda, a poté ho musí ještě posoudit Evropská komise.

 • Nové exportní příležitosti budou aktivně pomáhat hledat agrární diplomaté našim zemědělským i potravinářským producentům a obchodníkům. MZe letos vybralo diplomaty pro Rusko, Čínu, Saúdskou Arábii a Srbsko.

 • Chystaný nový program by měl poskytnout peníze chovatelům prasat a drůbeže na zlepšení životních podmínek zvířat. Zástupci MZe jednají o podobě programu se svazy chovatelů prasat a drůbeže.

 • MZe připravuje vhodné podmínky pro vznik a fungování odbytových družstev, ve kterých se můžou zemědělci sdružovat, aby na trhu získali silnější postavení. MZe jednalo s chovatelskými a pěstitelskými svazy o způsobu, jak nejlépe podpořit vznik těchto organizací.

 • V rámci Programu rozvoje venkova je aktuálně vyhlášena výzva na inovace v potravinářské oblasti. Je zaměřená na spolupráci mezi výrobcem potravin nebo výrobcem krmiv a výzkumným subjektem typu vysoká škola nebo výzkumný ústav. Rozpočet opatření byl navýšen o 400 milionů na 1 miliardu korun.
   

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství