KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Českých Budějovicích se poprvé pod českým předsednictvím sešli zástupci resortu zemědělství Visegrádské skupiny

09/09/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

26.8.2015

Tisková zpráva – Podvody v potravinovém řetězci, situace v mléčném sektoru a správné postupy v hospodaření s půdou byly tématy dnešního setkání zástupců resortu zemědělství zemí Visegrádské čtyřky, spolu s Bulharskem, Rumunskem, Slovinskem a Rakouskem v Českých Budějovicích. Jednání vedla Česká republika, která předsednictví Visegrádské skupiny převzala 1. července po Slovensku.

Představitelé Visegrádské skupiny a dalších čtyř zemí považují za důležitou výměnu informací o trhu s potravinami mezi členskými státy a jejich dozorovými orgány (v ČR jde o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Státní veterinární správu).

„Jedině důslednou a rychlou výměnou informací můžeme zabránit nekalé činnosti subjektů, které dodávají na trh falšované potraviny. Osobně považuji za klíčové, aby jednou z priorit byla pro české inspektory spolupráce a výměna informací s jejich kolegy ze sousedních zemí,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Problematickou oblastí, kterou aktuálně řeší EU, je situace na trhu s mlékem. Ministr Jurečka zdůraznil nutnost společného postupu států rozšířené Visegrádské skupiny při jednáních Rady EU o možných způsobech řešení. Ocenil, že země V4+ podporují iniciativu ČR v této oblasti. Zmínil také plány na změnu fungování programu Mléko do škol.

„Pro nás je i kvůli současnému stavu v sektoru mléka nepřijatelný návrh Evropského parlamentu ohledně projektu školního mléka, který by znamenal především výrazné zúžení nabídky podporovaných mléčných výrobků,“ uvedl ministr.

Zástupci resortu zemědělství jednali i o problematice ochrany půdy a správného hospodaření s ní. Nejde totiž jen o udržování jejího stavu, ale také o nápravu dřívějších nedostatků a trvalé zlepšování kvality půdy.

„Usilujeme o to, aby domácí zemědělská produkce měla v Evropské unii rovnocenné postavení. Proto jsou postupy využívané k ochraně půdy navrženy tak, aby vyhovovaly standardům dobrého hospodaření s půdou a současně byly pro zemědělce ekonomicky i organizačně únosné,“ řekl ministr Jurečka.

V Českých Budějovicích se účastníci jednání zabývali také dotacemi EU, které mohou státy a zemědělci využít.

 „Zemědělci mají v novém programovém období možnost získat evropské dotace na zavádění udržitelného a přírodě blízkého zemědělského hospodaření,“ uvedl ministr Jurečka.

 

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství