KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tržní ceny obilovin ve vybraných státech k 3.8.2015

05/08/15
viz. zdroj

Zdroj: www.polnoinfo.sk

Kurz US dolára voči euru po prechodnom miernom vzostupe opäť klesol a ku koncu júla bol 1,1025 €/USD. Cena ropy taktiež klesla na 53 USD/barel (k 28.7.2015).

Trhové ceny obilnín vo vybraných štátoch k 3.8.2015

 

Podľa ostatnej správy USDA (ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov amerických) z 30.7.2015, by svetová produkcia pšenice mala byť 722 mil. t, čo by malo pokryť spotrebu vo výške 714 mil. t a svetové zásoby sú na úrovni 220 mil. ton. Z výroby obilnín v USA najväčší nárast bol zaznamenaný u pšenice tvrdej (+39%), ale aj u jačmeňa (+15%), ovsa (+13%) a ciroku (+24%). Sóje je o 2% viac ako vlani.

Svetová produkcia kukurice by mala byť tento rok 991 mil. t, čo je pokles oproti minulému roku. Spotreba 987 mil. t by však mala byť pokrytá a svetové zásoby by mali byť na úrovni 190 mil. ton. Vysoké zásoby kukurice vlastní Čína (odhad 120 mil. t), ktorá ju od jari ponúka v aukcii, no od apríla sa predalo iba 3,5 mil. ton.

Rusko malo k 30.7. 2015 zobratých iba 20% výmer obilnín s priebežnou produkciou 32,1 mil. t (odhad celkom 2015: 103 mil. t). Kvôli meškaniu žatvy je oneskorený aj vývoz (zatiaľ 1,3 mil. ton, z toho 0,7 mil. t pšenice a 0,4 mil. t jačmeňa). Vývozná cena pšenice fob je 191-193 USD/t, domáca cena je 150-160 USD/t EXW. Oneskorenie zberu pšenice spôsobil aj pomalý štart vývozu z oblasti Čierneho mora.

Ukrajina má zatiaľ zobratých 24 mil. t, no kvalita pšenice je nižšia ako vlani, asi zo 60% bude iba kŕmnej kvality. Celkový odhad úrody je 60,5 mil. ton. Predpokladá sa pokles domácej spotreby o 3 mil. t, na 24 mil. ton, a teda vývozy by mali v tomto hosp. roku 2015/16 na úrovni 35-40,5 mil. ton. Vývozná cena fob pšenice je 190-200 USD/t. India zaviedla 10% dovozné clo na pšenicu. Podobne aj Irán zaviedol dovozné clo 45-50 USD/t na pšenicu a jačmeň (do konca r.2016).

Po zlepšení počasia v kľúčových oblastiach svetové ceny obilnín klesli, k čomu prispeli aj odhady dostatočných zásob a ponuky, či len pomaly sa rozbiehajúci dopyt.

Pšenica: Cena pšenice potravinárskej na svetových trhoch opäť mierne klesla. Na Parížskej burze je cena futures pšenice potravinárskej 180,50 €/t (platí pre sept. 2015), na burze CBOT v Chicagu je 165,75 €/t (platí pre sept. 2015). Na európskych trhoch sa cena pšenice potravinárskej pohybuje v rozmedzí od 144,34 €/t (Bratislava, SR) do 190 €/t (Brusel, BE). Cena pšenice kŕmnej sa pohybuje od 126,98 €/t (Bratislava, SR) do 180 €/t (Hamburg, DE). Pšenica tvrdá sa predáva v cene okolo 300-324 €/t. Ceny pšenice potravinárskej na voľnom trhu Slovenska sa pohybuje od 150 až do 185 €/t (podľa kvality), cena kŕmnej pšenice je cca 120 €/t.

Jačmeň: Cena jačmeňa sladovníckeho sa v Európe pohybuje od 162,70 €/t (Zachodni, PL) do 202 €/t (Rouen, FR). Cena jačmeňa kŕmneho na európskych trhoch je v súčasnosti od 122,72 €/t (Bratislava, SK) do 171 €/t (Brusel, BE). Na parížskej burze je fiktívna cena jačmeňa sladovníckeho 214 €/t (platí pre november 2015). Na Slovensku je cena sladovníckeho jačmeňa z novej úrody 175-180 €/t a kŕmneho jačmeňa je 110-120 €/t.

Kukurica: V Európe v súčasnosti cena kukurice mierne stúpla na úroveň od 136,53 €/t (Brno, CZ) do 196 €/t (Brusel, BE). Cena kukurice na burze CBOT v Chicagu je 125,87 €/t (platí pre december 2015), na burze v Paríži sa cena kukurice futures pohybuje okolo 174,25 €/t (platí pre august 2015). V Bordeaux (FR) je cena kukurice 175 €/t a v Mexickom zálive USA 157 €/t.

 

Rubriku Trhové ceny obilnín vo vybraných štátoch Európskej únie financuje spoločnosť ARIMEX Bratislava, spol. s r. o.