KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 27.7.2015

05/08/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

28.7.2015

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Dle šetření SZIF k 27. 7. 2015 sice sklizeň základních obilovin a řepky ve 30. týdnu pokročila, ale její rychlejší postup komplikují místní dešťové přeháňky a také zralost jednotlivých druhů obilovin. V začátku minulého týdnu panovalo na celém území ČR tropické počasí, a tak se žně rozběhly i v krajích, které ve sklizni zaostávaly. Dešťové přeháňky se vyskytovaly až v závěru týdne a znovu v mnoha krajích zpomalily celkový postup žní. Oproti minulému roku je i v třetím sklizňovém týdnu patrný pomalejší průběh sklizňových prací (tj. k 27. 7. 2015 je sklizeno 26,6 % ploch základních obilovin a 48,8 % ploch řepky oproti 32,1 % ploch základních obilovin a 68,1 % ploch řepky ke dni 28. 7. 2014).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 347,1 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 26,6 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 2 053,0 tis. t, což je o 420,3 tis. tun menší množství, než stav zjištěný v tuto dobou (28. 7.) v roce 2014 (bylo sklizeno 2 473,3 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 3,4 % ploch obilovin a 34,2 % ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Pardubickém kraji a Libereckém kraji, kde je sklizeno 13,3 % a 13,2 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském a ve Zlínském kraji. V těchto krajích je sklizeno 58,8 % a 44,7 % ploch obilovin a 82,6 % a 80,5 % ploch řepky. Tyto regiony se nejvíce blíží k polovině žňových prací. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 5,92 t/ha je na velmi vysoké úrovni a je naprosto stejný jako v roce 2014, kdy dosáhl k tomuto datu stejné hodnoty (5,92 t/ha).

Prakticky u konce je sklizeň ozimého ječmene, kde je z celkové sklizňové plochy 104,5 tis. ha posekáno 99,1 tis. ha. Průměrný výnos ozimého ječmene 5,43 t/ha je o 0,15 t/ha nižší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 24,6 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,30 t/ha, což je ale vyšší výnos o 0,15 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 1 204,6 tis. tun.

Sklizeň řepky se blíží do své poloviny. K aktuálnímu datu je sklizeno 178,5 tis. ha (48,8 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 276,9 tis. ha (68,1 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím velmi slušných 3,40 t/ha, což ale představuje zhoršení oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,98 t/ha. Celkem je sklizeno 606,5 tis. tun řepky.

První letošní odhad sklizně k 20. 6. 2015 dle ČSÚ k 13. 7. 2015 předpokládá nižší produkci základních obilovin ve výši 6 815 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,23 t/ha a produkci řepky ve výši 1 201 tis. t s průměrným výnosem 3,28 t /ha. Úroda základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 14,1 %
a řepky o 21,0 %. Příčinou meziročního poklesu sklizně jsou nižší očekávané výnosy. Osevní plochy základních obilovin zůstaly přibližně na stejné úrovni jako loni, pokles nicméně zaznamenaly plochy pšenice ozimé, triticale a žita, stoupnout by naopak měla výměra jarních druhů obilovin. Výměra řepky meziročně poklesla o 5,9 %.

V roce 2014 bylo ke dni 28. 7. 2014 sklizeno v ČR celkem 417,5 tis. ha obilovin (32,1 %) s produkcí 2 473,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,92 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 95,5 tis. ha s produkcí 549,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,58 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 68,1 % ploch (276,9 tis. ha, 1 105,1 tis. tun) s průměrným výnosem 3,98 t/ha.

Přílohy