KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 10.8.2015

14/08/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

11.8.2015

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Žně v 32. týdnu postoupily díky tropickému počasí do své poslední čtvrtiny. K aktuálnímu datu je posekáno již 83,1 % celkové osevní plochy obilovin. Celkem je sklizeno 1 082,4 tis. ha obilovin s průměrným výnosem 6,16 t/ha, který je sice menší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (6,20 t/ha), ale přesto se dá hovořit o velmi vysokém výnosu (např. v roce 2013 činil 5,45 t/ha). Patrné jsou nadále značné lokální rozdíly v postupu sklizně. Zatímco na Moravě žně spějí do závěru žňových prací (v Jihomoravském kraji sklizeno 96,3 % plochy obilovin a ve Zlínském kraji sklizeno 97,1 % plochy obilovin), tak nejpomalejší je průběh žní nadále v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno jen 46,8 % ploch základních obilovin a v Libereckém kraji, kde je sklizeno 59,5 % ploch základních obilovin.

U konce je sklizeň ozimého ječmene, kde je ze sklizňové plochy 104,5 tis. ha posekáno 103,8 tis. ha s průměrným výnosem 5,49 t/ha, což znamená pokles o 0,22 t/ha oproti výnosu z roku 2014. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 87,1 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,61 t/ha, což je nárůst o 0,05 t/ha ve srovnání s loňskou sklizní. Celková produkce obilovin dosahuje zatím 6 667,6 tis. tun.

K závěru se blíží sklizeň řepky, které je v ČR sklizeno 97 % ploch (355,2 tis. ha) s velmi dobrým výnosem 3,48 t/ha (v roce 2014 – 3,96 t/ha; v roce 2013 – 3,49 t/ha). U konce je sklizeň řepky v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji, kde je posekáno již 100 %, 100 % a 99,8 % ploch řepky. Relativně nejpomaleji probíhá sklizeň řepky v Karlovarském kraji, kde je sklizeno „pouze“ 74,6 % ploch.

K datu 13. 8. 2015 bude vydán ČSÚ druhý odhad sklizně základních obilovin k 15. 7. 2015. První odhad sklizně dle ČSÚ k 20. 6. 2015 počítal s očekávanou produkcí základních obilovin ve výši 6 815 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,23 t/ha a produkci řepky ve výši 1 201 tis. tun s průměrným výnosem 3,28 t /ha.

V roce 2014 bylo ke dni 11. 8. 2014 v ČR sklizeno celkem 832,3 tis. ha obilovin s produkcí 5 161,3 tis. t a průměrným výnosem 6,20 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene 102,3 tis. ha s produkcí 584,3 tis. t a průměrným výnosem 5,71 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 96,2 % ploch (374,6 tis. ha) s průměrným výnosem 3,96 t/ha.

Kvalita obilovin: k 6. 8. 2015 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. zanalyzováno 50 vzorků pšenice sklizně 2015. V loňském roce bylo k 8. 8. zanalyzováno 71 vzorků. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (25) a Zlínského (16). Z analyzovaných 50 vzorků vyhověly všechny vzorky požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 254 s, max 402 s) a objemovou hmotnost (norma 76,0 kg·hl−1: min 76,4  kg·hl−1, max 86,0 kg·hl−1).
46 vzorků vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 23 ml, max 68 ml), 38 vzorků vyhovělo v parametru obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 16,5 %).

Kvalitu je tedy zatím možno hodnotit na celkově dobré úrovni, a to včetně výhledu pro další vzorky z jiných oblastí. Počasí příznivé pro další pokračování sklizně trvá a lokální bouřky, které se vyskytly v polovině minulého týdne, nebudou pravděpodobně mít vzhledem k opětovnému rychlému nástupu horkého a suchého počasí závažnější negativní vliv na kvalitu, s výjimkou lokálních extrémů souvisejících např. s polehnutím porostu. Problémovým parametrem by mohl být obsah dusíkatých látek, a to podle dosavadních výsledků u zhruba ¼ vzorků. Otázkou je také související obsah lepku, event. hodnota Zelenyho testu.

Přílohy