KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva pro předkládání žádostí tzv. Místních akčních skupin nejpozději od srpna

10/07/15
viz. zdroj

Zdroj: www.mmr.cz

09.07.2015: Na včerejším nočním jednání vlády informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015.

„Místní akční skupiny uskutečňují přijatou strategii Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově. MASky mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více programů Evropských fondů nebo z jiných zdrojů. Celkově je připraveno minimálně 16,5 mld. Kč, ze kterých bude možno na venkově podpořit třeba modernizaci škol, budování komunitních center, rozšířit aktivity sociálního podnikání nebo zázemí pro rodiny s dětmi. Investovat půjde také do agroturistiky či zlepšování zázemí pro návštěvníky lesů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  

V programovém období 2014 – 2020 mohou být integrované strategie podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí).

Vláda také vzala na vědomí zdůvodnění změny původně navrženého termínu zahájení příjmu žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje, uskutečňovaného Místními akčními skupinami. Důvodem bylo celkové opoždění harmonogramu schvalování programů ze strany Evropské komise oproti původnímu předpokladu z doby předložení Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 až 2020.

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz

Zařazeno v Aktuality, MAS