KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 20.7.2015

24/07/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

21.7.2015

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Sklizeň základních obilovin a řepky ve 29. týdnu je dle šetření SZIF k 20. 7. 2015 stále na začátku a její intenzivnější nástup komplikuje především počasí a také zralost jednotlivých obilovin. V minulém týdnu byly lokálně na území ČR přívalové deště, které zbrzdily v mnoha krajích celkový postup žní. Oproti minulému roku je i v druhém sklizňovém týdnu patrný pomalejší průběh sklizňových prací (tj. k 20. 7. 2015 je sklizeno 9,7 % ploch základních obilovin a 9,1 % ploch řepky oproti 15,1 % ploch základních obilovin a 29,2 % ploch řepky ke dni 21. 7. 2014).

V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmen (sklizeno 77,6 % ploch)
a řepky (sklizeno 9,1 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin pokračovala dle aktuální zralosti jednotlivých druhů. Celkem je v ČR sklizeno 126,8 tis. ha (9,7 %) obilovin s celkovou produkcí 702,3 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce obilovin je tradičně sklizeno v Jihomoravském kraji, kde je sklizeno 60,0 % ozimého ječmene, ozimé pšenice 21,5 % a 20,0 % jarního ječmene. Řepka v tomto kraji je sklizena z 51,7 % ploch. Nejpomalejší průběh zaznamenává Karlovarský kraj, kde sklizeň obilovin teprve začala sklizní ozimého ječmene (sklizeno 8,3 % ploch). U řepky sklizeň zatím vůbec nezačala. Pomalejší nástup žní je netradičně také v Pardubickém kraji, kde je sklizeno pouze 3,0 % ploch obilovin a 0,5 % ploch řepky.

Aktuální průměrný výnos obilovin k 20. 7. 2015 činí 5,54 t/ha. V porovnání s loňským rokem (výnos základních obilovin dle ČSÚ činil 6,09 t/ha) lze předpokládat, že výnosy budou kvůli průběhu počasí v tomto roce pravděpodobně nižší (drobnější zrno způsobené suchem). Odhad výnosu bude průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.

K aktuálnímu datu je sklizeno 33,4 tis. ha (9,1 %) plochy řepky. Produkce řepky dosahuje 106,6 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,19 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF ve všech krajích s výjimkou Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

První letošní odhad sklizně k 20. 6. 2015 dle ČSÚ k 13. 7. 2015 předpokládá nižší produkci základních obilovin ve výši 6 815 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,23 t/ha a produkci řepky ve výši 1 201 tis. t s průměrným výnosem 3,28 t /ha. Úroda základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 14,1 %
a řepky o 21,0 %. Příčinou meziročního poklesu sklizně jsou nižší očekávané výnosy. Osevní plochy základních obilovin zůstaly přibližně na stejné úrovni jako vloni, pokles nicméně zaznamenaly plochy pšenice ozimé, triticale a žita, stoupnout naopak měla výměra jarních druhů obilovin. Výměra řepky meziročně poklesla o 5,9 %.

V roce 2014 bylo ke dni 21. 7. 2014 sklizeno v ČR celkem 196,5 tis. ha obilovin (15,1 %) s produkcí 1 085,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,52 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 84,4 tis. ha s produkcí 460,6 tis. tun a průměrným výnosem 5,30 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 29,2 % ploch (113,6 tis. ha, 450,6 tis. tun) s průměrným výnosem 3,96 t/ha.

Přílohy