KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministři zemědělství jednali v Bruselu o vývoji na trhu s komoditami

17/07/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

13.7.2015

Tisková zpráva – Aktuální situaci zejména na trhu s mlékem řešili na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu ministři zemědělství. Tuto diskusi inicioval ministr Marian Jurečka s podporou svého polského kolegy Marka Sawického. Dalším tématem bylo mimo jiné omezení či zákaz používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv či další vývoj v otázce programů ovoce a zeleniny a mléka do škol.

V rámci diskuse o situaci na trhu s mlékem ministři hovořili o tom, jak pomoci chovatelům dojného skotu. „Vzhledem ke zhoršující se situaci na trhu a důležitosti sektoru mléka a mléčných výrobků jsem považoval za prioritu situaci na trhu s mlékem na Radě řešit,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Pokud jde o konkrétní opatření, ministr Jurečka uvedl: „Požádal jsem Radu o zvýšení intervenčních cen, které již dnes neodpovídají ekonomice produkce mléka.  Považuji za optimální zvýšení o 10 % u sušeného odstředěného mléka a o 15 % u másla. Jsem přesvědčen, že tato opatření bude možné přijmout poměrně jednoduše, bez složitých legislativních zásahů. Dále jsem požádal o dočasné zavedení vývozních náhrad, které by více motivovaly producenty mléka k vývozu mléčných výrobků mimo trh EU.“

Situace je vážnější zejména v zemích střední a východní Evropy. „Česká republika patří mezi země, která má jednu z nejnižších cen syrového mléka. Požádal jsem proto o cílenou kompenzaci hlavně pro státy střední a východní Evropy, které byly citelně zasaženy ruským embargem a kde je cena výrazně pod průměrem Unie,“ upřesnil ministr Jurečka.

Sektor mléka se v posledních měsících potýká s nízkými výkupními cenami a přebytkem mléka. Tyto problémy částečně způsobilo nedávné ukončení režimu mléčných kvót v celé Evropské unii, přebytek této suroviny na trhu a komplikace, které přinesly ruské sankce vůči EU dopadající velice negativně především na výrobu a zpracování mléka.

Ministr Marian Jurečka se již v minulém týdnu kvůli situaci v mléčném sektoru sešel v Praze se zástupci všech svazů chovatelů skotu, zpracovatelů mléka a dalších zemědělských organizací.

Ministři diskutovali rovněž situaci v sektoru cukru, vepřového masa a ovoce a zeleniny, kde je situace na trhu taktéž velmi problematická.

Důležitým bodem bruselského zasedání byl také návrh o omezení či zakázání používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv (GMO) na území členského státu. ČR se kloní k názoru, že by každý členský stát měl mít možnost si upravit rozsah použití GMO na svém území s ohledem na specifické národní podmínky, ovšem za předpokladu, že rozhodnutí jednotlivých členských států nebude mít dopad na státy ostatní. V případě návrhu nařízení vztahujícímu se ke GM potravinám a krmivům má ČR obavy, že by členské státy mohly blokovat volný oběh krmiv, a mohlo by to tak mít negativní vliv na český trh. Proto ČR návrh nepodporuje a uvítala by jeho stažení a další neprojednávání.
 

Hynek Jordán                       
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství