KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Doporučení pro chovatele v nadcházejících vedrech

09/07/15
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

3.7.2015

Tisková zpráva – Praha 3. července 2015 – První týden letošních letních prázdnin s sebou přinesl slunečné a horké počasí. Podle meteorologů mají být tropické i následující dny. Provozovatelům plováren, prodejcům zmrzlin, dětem i řadě dospělých přináší letní počasí určitě radost. Horké dny jsou však spojeny i s řadou zdravotních rizik jak pro člověka, tak pro zvířata. V následujících řádcích proto Státní veterinární správa připomíná obecné zásady, které by měli chovatelé hospodářských i zájmových zvířat zejména v těchto dnech dodržovat.

V horkých dnech by měli chovatelé věnovat zvýšenou pozornost především odpovídajícímu napájení, chlazení a větrání. V případě stájí a hal by měla být zajištěna ventilace a náhradní zdroje energie – pro případ výpadku proudu. Chovatelé by měli teplotu průběžně kontrolovat a nespoléhat pouze na automatické řízení odvětrávání v chovatelských zařízeních. Je třeba také sledovat předpovědi počasí a uvědomit si, jaké problémy mohou náhlé změny teploty způsobit. Řada případů úhynu drůbeže v chovných halách v předchozích letech nám dává za pravdu, že připomínání na první pohled možná samozřejmých věcí, není bezdůvodné.

Ve velkochovech prasat i v kravínech je v případě extrémních teplot vhodné zvířata chladit sprchováním. Pastevně chovaná zvířata, u nás především skot a ovce, musí mít na pozemku možnost pobývat ve stínu. Také u nich je nutný dostatečný přísun čerstvé vody.

Požadavky na vodu u některých druhů zvířat:

  • Dospělá prasata 25 litrů/den

  • Dospělé ovce 20 litrů/den

  • Dospělý dobytek 40 litrů/den

  • Dojnice 100-180 litrů/den

Zvýšená rizika s sebou nesou v těchto dnech také transporty zvířat. Jejich přesuny je proto doporučeno načasovat na ranní či večerní hodiny, kdy slunce tolik nepálí. Je nutné pamatovat na to, že zejména při každém stání dopravního prostředku riziko přehřátí narůstá.

Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se svými čtyřnohými miláčky. Zejména při delší cestě by měli dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře proběhnout a napít. Zvířata je potřeba zastínit a v případě velkého horka i chladit, nejlépe vlhkou textilií. Naopak polévání zvířete vodou se nedoporučuje. Náhle zchlazení může být spíše kontraproduktivní.  Ačkoliv to zejména řada psů dělá ráda, neměli by je jejich majitelé nechat koukat za jízdy z otevřeného okna, nesvědčí to totiž psím očím. Nikdy by také neměli nechávat zvíře samotné zavřené v autě.

Pokud přeci jen dojde k přehřátí zvířete, pak provádíme první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístěním zvířete do stínu a zajištěním dostatečného přísunu vody.

Mgr. Petr Pejchal, Tiskový mluvčí SVS