KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prokazování uznané sadby brambor pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci

16/05/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

15.5.2015

V návaznosti na dotazy zemědělské veřejnosti týkající se postupu při plnění podmínky §24 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 50/2015 Sb. uvádíme, že žadatel prokazuje použití uznané sadby brambor uznávacím listem, v případě použití sadby brambor ze zemí EU, je možné nahradit uznávací list srovnatelným dokladem, a to úřední návěskou.

Uznávacím listem na rozmnožovací materiál se rozumí doklad podle §6 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

V případě použití sadby brambor ze zemí EU, je možné nahradit uznávací list srovnatelným dokladem, a to úřední návěskou, což definuje článek 13 odst. 1 písm. a) a b) Směrnice Rady 2002/56/ES, o uvádění sadby brambor na trh. Návěska má nejčastěji barvu modrou, může být v ojedinělých případech i bílá. Návěska musí obsahovat označení certifikačního úřadu a státu a další povinné údaje podle § 19 odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). Vždy jedna návěska patří k jedné partii. Pokud žadatel nemá k dispozici úřední návěsku, může použití dovezené sadby doložit i kopií oznámení dovozu, kterou dovozce sadby nebo dodavatel předložil odboru osiva a sadby ÚKZÚZ podle § 18 odst. 11 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), čímž je doložen soulad dovezené sadby s tímto zákonem.

Účetní doklad související s uznávacím listem, případně s úřední návěskou, by měl obsahovat číslo partie, jež bude odpovídat číslu partie na uznávacím listu, případně úřední návěsce.